grudzień

2017

27

Zaczynamy segregować bioodpady

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady selektywnej zbiórki odpadów. Oprócz zbiórki papieru, szkła, plastiku, metalu i opakowań będziemy też zbierać osobno do brązowych pojemników odpady biodegradowalne. To wszystkie odpady roślinne, przeterminowana żywność i odpadki kuchenne z wyjątkiem mięsa i kości.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów BIO to obowiązek właścicieli/zarządców nieruchomości, GOAP nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nowym obowiązkiem Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zawarło umowę z Zakładem Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o., zgodnie z którą ZZO wydzierżawi PTBS pojemniki na odpady BIO oraz będzie je utrzymywać w czystości.

Do brązowego pojemnika BIO wrzucamy:

 • trawę,
 • kwiaty,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • pozostałości roślinne,
 • resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
 • resztki żywności (bez mięsa),
 • obierki z owoców i warzyw,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • skorupki jaj,
 • fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy:

 • mięsa, kości i odchodów zwierząt,
 • ziemi, kamieni,
 • popiołu,
 • choinek (ich odbiór odbędzie się jeden raz w styczniu i jeden raz w lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, preferowanym jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych).

 

Więcej informacji nt. zasady odbioru odpadów BIO od 2018 roku znajdą Państwo na stronie ZM GOAP