kwiecień

2018

16

Zajmuję lokal komunalny/miejski. Czy mogę ubiegać się o mieszkanie w PTBS?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Osoby zajmujące lokal komunalny/miejski mogą ubiegać się o mieszkanie w PTBS. Ponadto – jeżeli zobowiążą się do oddania tego lokalu do dyspozycji Miasta – mogą uzyskać dodatkowe punkty, które w zdecydowany sposób zwiększają szanse na otrzymanie mieszkania w PTBS. Zasady przyznawania punktacji zostały opisane w pytaniu „Czy o przyznaniu mieszkania decyduje kolejność złożenia wniosku?”.


WRÓĆ DO FAQ