lipiec

2018

06

Zakończenie naboru

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Nabór wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” – II etap zakończył się 2 lipca. W czasie jego trwania Spółka zarejestrowała ponad 600 wniosków. Obecnie są one rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną, która weryfikuje ich poprawność – w przypadku braku dokumentów we wniosku Komisja wezwie danego wnioskodawcę do ich uzupełnienia. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.