kwiecień

2018

16

Zakwalifikowałam/-łem się do I etapu programu, ale nie otrzymałam/-łem przydziału mieszkania z powodu ich ograniczonej ilości. Czy muszę ponownie składać wniosek?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Jeżeli wniosek został zakwalifikowany do bieżącego etapu, a nie otrzymali Państwo przydziału, to zgodnie z Regulaminem programu, Państwa wniosek zostanie przesunięty na kolejny etap (z zachowaniem kolejności na liście mieszkaniowej) i nie ma konieczności jego ponownego składania.


WRÓĆ DO FAQ