maj

2020

29

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH III NABORU DO PROGRAMU „NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

W związku z planowanym od 3 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. naborem wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przyjmowania i rejestrowania składanych wniosków:

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

  • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli złożyć wniosek osobiście, proszeni będą o pozostawienie kompletu dokumentów w zewnętrznej skrzynce PRASA, znajdującej się przed wejściem do Biura Zarządu. Skrzynka będzie opróżniana w 15-minutowych odstępach czasu.

 

REJESTRACJA WNIOSKÓW:

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem nie będą rejestrowane.
W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

 

KOLEJNOŚĆ WPISU NA LISTĘ:

O kolejności wpisu na Listę Mieszkaniową decyduje liczba punktów przyznanych przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikującą złożone dokumenty. Natomiast kolejność złożenia wniosku jest istotna w przypadku wniosków, które po weryfikacji przez Komisję uzyskały taką samą liczbę punktów (zgodnie z § 4 Regulaminu Programu).