wrzesień

2020

01

ZM GOAP: zmiany zasad segregowania odpadów

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała je do wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym prawie miejscowym i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które obowiązują od 1 września 2020 r.


CO SIĘ ZMIENIA?

  1. Obowiązek segregacji
  2. Sposób segregacji
  3. Opłaty w przypadku braku segregacji

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 września 2020 roku segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa


JAK SEGREGOWAĆ? PRZECZYTAJ:


ILE BĘDĄ WYNOSIĆ OPŁATY?

  • stawka dla nieruchomości wielorodzinnych od 1 września br. to nadal 14 zł za osobę,
  • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – również bez zmian – 16 zł od mieszkańca,
  • jeżeli mieszkańcy nie dopełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie podwyższona i stanowić będzie trzykrotność dotychczasowej opłaty odpowiednio 42 zł i 48 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość

SEGREGUJMY I ZAGĘSZCZAJMY ODPADY!

Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych, leży to w interesie wszystkich Państwa. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem:

  • zgniatajmy butelki i kartony przed ich wyrzuceniem
  • nie stawiajmy śmieci obok pojemników
  • nie bądźmy obojętni, zwróćmy uwagę sąsiadowi
  • zadbajmy wspólnie o jakość naszego życia, estetykę otoczenia i wygląd naszych osiedli

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? WEJDŹ NA: www.goap.org.pl