czerwiec

2019

24

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Od 1 lipca 2019 r. zmienia się stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do ZM GOAP. Począwszy od lipca opłatę należy uiszczać w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

 

Nieruchomość Stawka opłaty od jednego mieszkańca
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie). Terminy i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

Więcej informacji na stronie ZM GOAP