Mieszkania
w systemie TBS

nabór


Ostatni nabór wniosków na mieszkania w systemie TBS zakończył się 14 grudnia 2017 r.

Złożone wnioski zostaną następnie poddane ocenie przez Komisję Kwalifikacyjną. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o przydziale po zakończeniu prac Komisji.

 

 

 

DO POBRANIA:

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o przydział mieszkania z już istniejącego zasobu PTBS (tzw. nabór uzupełniający na mieszkania zwalniane przez dotychczasowych lokatorów) lub na nowo powstające mieszkania w osiedlu „Na Strzeszynie”.

Z naszymi osiedlami mogą się Państwo zapoznać w zakładce Inwestycje zrealizowane, w sekcji Osiedla w systemie TBS. Nową inwestycję prezentujemy u dołu strony. Poniżej znajdą Państwo informacje o zasadach ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego TBS.

01
Regulamin zasad najmu i partycypacji – lokale przy ul. Koszalińskiej i Konfederackiej
Ostatnia aktualizacja 07.11.2017
Pobierz
02
Regulamin zasad najmu i partycypacji – umowy zawierane od dnia 25.10.15 r.
Ostatnia aktualizacja 07.11.2017
Pobierz
03
Regulamin określający kryteria przydziału mieszkań
Ostatnia aktualizacja 18.08.2016
Pobierz
04
KARTA MIESZKANIA M2
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017
Pobierz
05
KARTA MIESZKANIA M3
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017
Pobierz

Zasady


Ogólne zasady ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów Poznańskiego TBS muszą spełnić poniższe warunki:

1) nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości. Przez tytuł prawny należy rozumieć prawo własności lokalu (domu, mieszkania), spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa najmu (lub decyzja administracyjna) lokalu komunalnego lub służbowego. Warunek odnosi się do wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym PTBS. W przypadku gdy osoba ubiegająca się posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w PTBS wyzbędzie się w/w prawa,

2) muszą posiadać stałe źródło dochodów,

3) suma przeciętnych miesięcznych dochodów* uzyskiwanych przez osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w lokalu mieszkalnym PTBS (czyli członków gospodarstwa domowego) nie może przekraczać ustawowo określonego maksimum.

Szczegóły


Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania Kwota dochodu maksimum na osobę
1 5789,38 zł
2 4342,03 zł
3 3537,95 zł
4 3135,91 zł
5 2894,69 zł
6 2733,87 zł

*Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wnioski wraz z deklaracją o dochodach oraz oświadczeniem o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy Poznań, złożone przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobów PTBS rozpatrywane są na posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej.

Zapisy ustawy nie stanowią o dolnych granicach dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, niemniej jednak Komisja ds. przydziału mieszkań z zasobów PTBS sp. z o.o. analizuje wysokość dochodów potencjalnego najemcy pod kątem możliwości regularnego opłacania czynszu i innych kosztów eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z zajmowanego lokalu oraz możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych rodziny.

Na Strzeszynie


Nowo powstające osiedle Poznańskiego TBS „Na Strzeszynie” zlokalizowane jest w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej, Literackiej i Żołnierzy Wyklętych, w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i jezior — wśród idealnych terenów rekreacyjnych.

Mieszkania dostępne w klasycznym systemie TBS powstają w nowoczesnym czterokondygnacyjnym budynku z windami i przestronnymi balkonami oraz podziemną halą garażową. W jego parterze znajdować się będą lokale usługowe oraz przedszkole dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Przewidziano w nim również wózkarnie.

Mieszkania będą mieć funkcjonalne układy i metraże dopasowane do potrzeb mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Docelowo powstanie tu 71 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.

Osiedle zaprojektowano w nowoczesnej formie, przyjaznej jego mieszkańcom. Inwestycja, poza obiektami mieszkalnymi obejmuje: budowę miejsc postojowych naziemnych, place zabaw, zieleń, zadaszone stojaki rowerowe czy inne obiekty małej architektury.

Galeria


Newsletter


Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszą ofertą!
Jeśli link potwierdzający zapis do newslettera nie zadziała, nie martw się. Zrobimy to za Ciebie.

Kontakt


Biuro Obsługi Klienta

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

61 850 83 35/37/47

bok@ptbs.pl