Najem z dojściem do własności

Aktualności


24
Listopad 2021

Uprzejmie informujemy, iż została ustalona lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu w II etapie programu „Najem z dojściem do własności”. Z dokumentem można się zapoznać tutaj.

Inwestycja


NAJEM CZY KUPNO?
CZEKAJĄ NA CIEBIE MIESZKANIA NA STRZESZYNIE!

„Najem z dojściem do własności” to nowość na poznańskim rynku mieszkaniowym opierająca się na idei stopniowego wykupu mieszkania. W tym programie PTBS zaciąga kredyt na budowę mieszkań, a najemca spłaca go w czynszu za najem lokalu. Więcej na temat etapów wykupu mieszkania przeczytasz we wpisie o kosztach uczestnictwa w programie.

Nowe osiedle Poznańskiego TBS to propozycja dla osób poszukujących pierwszego mieszkania w Poznaniu. Ulokowane jest w niewątpliwie urokliwej dzielnicy – Strzeszynie – w bezpośrednim sąsiedztwie rozległych terenów rekreacyjnych. W ramach pierwszego etapu inwestycji pomiędzy ulicami Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej powstało 7 budynków z mieszkaniami dostępnymi w programie „Najem z dojściem do własności” oraz budynek w  klasycznym systemie tbs. Obecnie trwa budowa II etapu osiedla, na który składają się 4 budynki o 180 mieszkaniach. Najnowsze osiedle Poznańskiego TBS to nie tylko wygodne, przestronne mieszkania, ale i pełna infrastruktura towarzysząca: podziemne hale garażowe, ciągi komunikacyjne, zieleń, miejsca rekreacji w postaci placów zabaw czy siłowni zewnętrznej. W budynku przy ul. Literackiej działają przedszkole i żłobek.


Masz pytania? Zapoznaj się z działem FAQ, który dla Ciebie przygotowaliśmy.


Inwestycja jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, wspólnej inicjatywy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej.

Katalog mieszkań


Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021
-

Przesuwaj poniższą tabelę w zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Lp. Adres Liczba pokoi Metraż Karta mieszkania
01 4MW-1 / 004 / M. Cegłowskiej 7A/2 / WOLNE 2P+K 56,6 m2
Pobierz
02 4MW-2 / 102 / M. Cegłowskiej 1/4 / ZAJĘTE 1P+K 36,77 m2
Pobierz
03 4MW-2 / 112 / M. Cegłowskiej 1D/4 / WOLNE 3PA 59,06 m2
Pobierz
04 4MW-3 / 007 / M. Cegłowskiej 3C/2 / WOLNE 2P+K 56,62 m2
Pobierz
05 4MW-3 / 009 / M. Cegłowskiej 3D/2 / WOLNE 2P+K 56,62 m2
Pobierz
06 4MW-3 / 012 / M. Cegłowskiej 3E/1 / WOLNE 2PA 48,96 m2
Pobierz
07 4MW-3 / 104 / M. Cegłowskiej 3A/3 / WOLNE 2PA 48,77 m2
Pobierz
08 4MW-3 / 113 / M. Cegłowskiej 3D/5 / WOLNE 3PA 56.35 m2
Pobierz
09 4MW-3 / 203 / M. Cegłowskiej 3A/6 / WOLNE 2PA 49,15 m2
Pobierz
10 4MW-3 / 207 / M. Cegłowskiej 3B/7 / WOLNE 3PA 58,04 m2
Pobierz
11 4MW-3 / 210 / M. Cegłowskiej 3C/8 / ZAJĘTE 3PA 56,35 m2
Pobierz
12 4MW-4 / 009 / M. Cegłowskiej 5/2 / WOLNE 3PA 64,65 m2
Pobierz
13 4MW-4 / 007 / M. Cegłowskiej 5/4 / WOLNE 2PA 53,82 m2
Pobierz
14 4MW-4 / 006 / M. Cegłowskiej 5C/1 / WOLNE 2PA 47,36 m2
Pobierz
15 4MW-4 / 204 / M. Cegłowskiej 5/14 / WOLNE 2P+K 47,88 m2
Pobierz
16 4MW-4 / 208 / M. Cegłowskiej 5A/7 / WOLNE 1P+K 36,77 m2
Pobierz
17 4MW-4 / 211 / M. Cegłowskiej 5B/6 / WOLNE 2PA 48,96 m2
Pobierz
18 4 MW-2 / 111 / M.Cegłowskiej 1 C/3 / WOLNE 2PA 48,96 m2
Pobierz
19 4 MW-4/ 113/ M. Cegłowskiej 5 C/3 / WOLNE 3PA 67,53 m2
Pobierz
20 4MW-2 / 209 / M. Cegłowskiej 1B/6 / WOLNE 3PA 56,42 m2
Pobierz

Kontakt


Biuro Obsługi Klienta

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

61 646 33 44 lub 61 850 83 35/37/47

bok@ptbs.pl

 

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl