POZnań - i zamieszkaj
II etap inwestycji

AKTUALNOŚCI


23
maj 2023

Od 1 czerwca 2023 roku rozpoczyna się nabór wniosków do kolejnego etapu inwestycji w programie „POZnań i zamieszkaj”, która jest realizowana na poznańskim Strzeszynie. Budowa inwestycji rozpoczęła się w kwietniu br., a planowane zakończenie w IV kwartale 2025 roku.

Dostępnych będzie 353 lokali mieszkalnych, 1,2 oraz 3 pokojowych, o metrażu od ok. 30,5 m2 do ok. 67,50 m2, wykończonych w standardzie pod klucz.

Nabór wniosków prowadzony będzie przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania (ul. Matejki 50, Poznań) za pośrednictwem platformy ePUAP oraz osobiście.

Formularz wniosku zostanie zamieszczony na stronie MIASTA POZNAŃ oraz na stronie PTBS

Nabór wniosków potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

INWESTYCJA


POZnań i zamieszkaj to nowy program mieszkaniowy realizowany przez Miasto Poznań oraz spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Jest ofertą mieszkaniową skierowaną przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują dopiero założenie rodziny lub też myślą o jej rozwoju. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać z naszym Miastem.

POZnań i zamieszkaj to atrakcyjna oferta mieszkań na wynajem gwarantująca:

stabilność i długotrwałość najmu – 15 lat z możliwością przedłużenia,

pewnego i transparentnego wynajmującego – spółka PTBS sp. z o.o. ze 100% udziałem Miasta Poznania,

lokal wykończony w standardzie „pod klucz” – gotowy do umeblowania i zamieszkania, brak konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie lokalu,

umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – nieprzekraczający 24 zł/m2,

niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%,

– możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat – dopłata nawet w wysokości około 11 zł do m2 powierzchni mieszkania,

– możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

OPIS INWESTYCJI


Lokalizacja inwestycji – Strzeszyn, rejon ul. Elżbiety Zawackiej i Moniki Cegłowskiej.
II etap – zakończenie planowane w IV kwartale 2025 r.

Powstaną tam aż 353 lokale mieszkalne, o powierzchni od 30,5 m² do 67,5 m². Dostępne będą lokale jedno, dwu oraz trzypokojowe, wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania.

35 mieszkań będzie dostosowanych po potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na parterze znajdzie się przestrzeń pod lokale usługowe. PTBS zadba również o przestrzeń w sąsiedztwie bloków. W planach uwzględniono plac zabaw czy zewnętrzne parkingi dla rowerów.

W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.
Strzeszyn to dzielnica dająca szerokie możliwości aktywnego wypoczynku oraz relaksu na łonie natury, dzielnica będąca oazą spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch jezior – Rusałki oraz Strzeszyńskiego, z infrastrukturą rowerowa oraz sportową.
Strzeszyn to dzielnica dobrze skomunikowana z pozostała częścią Miasta poprzez linie autobusowe nr 164, 170, 195 i 216.

NABÓR

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 roku.

Wnioski można będzie składać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz papierowo w Biurze Spraw Lokalowych (ul. Matejki 50 w Poznaniu). Druk wniosku zostanie zamieszczony 1 czerwca br. na stronie https://www.poznan.pl/poznanizamieszkaj/ oraz https://ptbs.pl/inwestycja-realizowana/poznan-i-zamieszkaj-ii-etap/

Ogłoszenie o naborze do pobrania tutaj

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

 

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełnią łącznie następujące 
warunki:
− średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym, w przeliczeniu na jednego
członka gospodarstwa domowego, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok złożenia wniosku jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie
przekracza górnego limitu dochodowego;
− nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie
miasta Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do
dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu
prawnego. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we
wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Dolny limit dochodowy – średni miesięczny dochód, w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego, wynosi:
− 2 342,27 zł/os. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
− 1 673,05 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Górny limit dochodowy – średni miesięczny dochód, w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego, wynosi:
− 4 647,47 zł/os. – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
− 3 253,23 zł/os. – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
− 2 995,04 zł/os. – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
− 2 633,57 zł/os. – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,
− 2 540,62 zł/os. – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego,
− 2 478,65 zł/os. – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego

FINANSOWANIE INWESTYCJI


 • kredyt SBC z Banku Gospodarstwa Krajowego
 • grant z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • grant z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
 • partycypacja w kosztach budowy lokalu
 • środki własne Spółki

Grunt pod budowę osiedla został wniesiony do PTBS Sp. z o.o. aportem przez Miasto Poznań

       

 

DO POBRANIA


WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH
Wkrótce nastąpi aktualizacja


Ostatnia aktualizacja: 29.05.2023
-

Przesuwaj poniższą tabelę w zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Lp. Adres Liczba pokoi Metraż Karta mieszkania
01 7 MW 1, M 001 3P+K 64,66 m2
Pobierz
02 7 MW 1, M 002 N 2PA 54,75 m2
Pobierz
03 7 MW 1, M 003 3P+K 64,70 m2
Pobierz
04 7 MW 1, M 004 N 1P+K 30,84 m2
Pobierz
05 7 MW 1, M 005 N 2PA 49,25 m2
Pobierz
06 7 MW 1, M 101 1P+K 30,11 m2
Pobierz
07 7 MW 1, M 102 3P+K 64,66 m2
Pobierz
08 7 MW 1, M 103 2PA 54,78 m2
Pobierz
09 7 MW 1, M 104 3P+K 64,70 m2
Pobierz
10 7 MW 1, M 105 2PA 48,92 m2
Pobierz
11 7 MW 1, M 106 2PA 49,36 m2
Pobierz
12 7 MW 1, M 201 1P+K 30,11 m2
Pobierz
13 7 MW 1, M 202 3P+K 64,66 m2
Pobierz
14 7 MW 1, M 203 2PA 54,78 m2
Pobierz
15 7 MW 1, M 204 3P+K 64,70 m2
Pobierz
16 7 MW 1, M 205 2PA 48,92 m2
Pobierz
17 7 MW 1, M 206 2PA 49,36 m2
Pobierz
18 7 MW 1, M 301 1P+K 30,11 m2
Pobierz
19 7 MW 1, M 302 3P+K 64,66 m2
Pobierz
20 7 MW 1, M 303 2PA 54,78 m2
Pobierz
21 7 MW 1, M 304 3P+K 64,70 m2
Pobierz
22 7 MW 1, M 305 2PA 48,92 m2
Pobierz
23 7 MW 1, M 306 2PA 49,36 m2
Pobierz
24 7 MW 2, M 001 N 2PA 54,72 m2
Pobierz
25 7 MW 2, M 002 3P+K 64,66 m2
Pobierz
26 7 MW 2, M 003 3P+K 64,70 m2
Pobierz
27 7 MW 2, M 004 3PA 56,69 m2
Pobierz
28 7 MW 2, M 005 3PA 56,69 m2
Pobierz
29 7 MW 2, M 006 3PA 56,69 m2
Pobierz
30 7 MW 2, M 007 3PA 56,69 m2
Pobierz
31 7 MW 2, M 008 3PA 67,54 m2
Pobierz
32 7 MW 2, M 009 N 2PA 49,71 m2
Pobierz
33 7 MW 2, M 010 N 2PA 49,21 m2
Pobierz
34 7 MW 2, M 011 N 1P+K 30,83 m2
Pobierz
35 7 MW 2, M 101 2PA 54,78 m2
Pobierz
36 7 MW 2, M 103 1P+K 30,11 m2
Pobierz
37 7 MW 2, M 104 3P+K 64,70 m2
Pobierz
38 7 MW 2, M 105 3PA 56,69 m2
Pobierz
39 7 MW 2, M 106 1P+K 36,68 m2
Pobierz
40 7 MW 2, M 107 3PA 56,69 m2
Pobierz
41 7 MW 2, M 108 3PA 56,69 m2
Pobierz
42 7 MW 2, M 109 1P+K 36,68 m2
Pobierz
43 7 MW 2, M 110 3PA 56,69 m2
Pobierz
44 7 MW 2, M 111 3PA 67,54 m2
Pobierz
45 7 MW 2, M 112 2PA 50,25 m2
Pobierz
46 7 MW 2, M 113 2PA 56,94 m2
Pobierz
47 7 MW 2, M 114 2PA 49,33 m2
Pobierz
48 7 MW 2, M 115 2PA 48,91 m2
Pobierz
49 7 MW 2, M 201 2PA 54,78 m2
Pobierz
50 7 MW 2, M 202 3P+K 64,66 m2
Pobierz
51 7 MW 2, M 203 1P+K 30,11 m2
Pobierz
52 7 MW 2, M 204 3P+K 64,70 m2
Pobierz
53 7 MW 2, M 205 3PA 56,69 m2
Pobierz
54 7 MW 2, M 206 1P+K 36,68 m2
Pobierz
55 7 MW 2, M 207 3PA 56,69 m2
Pobierz
56 7 MW 2, M 208 3PA 56,69 m2
Pobierz
57 7 MW 2, M 209 1P+K 36,68 m2
Pobierz
58 7 MW 2, M 210 3PA 56,69 m2
Pobierz
59 7 MW 2, M 211 3PA 67,54 m2
Pobierz
60 7 MW 2, M 212 2PA 50,25 m2
Pobierz
61 7 MW 2, M 213 2PA 56,94 m2
Pobierz
62 7 MW 2, M 214 2PA 49,33 m2
Pobierz
63 7 MW 2, M 215 2PA 48,91 m2
Pobierz
64 7 MW 2, M 301 2PA 54,78 m2
Pobierz
65 7 MW 2, M 302 3P+K 64,66 m2
Pobierz
66 7 MW 2, M 303 1P+K 30,11 m2
Pobierz
67 7 MW 2, M 304 3P+K 64,70 m2
Pobierz
68 7 MW 2, M 305 3PA 56,69 m2
Pobierz
69 7 MW 2, M 306 1P+K 36,68 m2
Pobierz
70 7 MW 2, M 307 3PA 56,69 m2
Pobierz
71 7 MW 2, M 308 3PA 56,69 m2
Pobierz
72 7 MW 2, M 309 1P+K 36,68 m2
Pobierz
73 7 MW 2, M 310 3PA 56,69 m2
Pobierz
74 7 MW 2, M 311 3PA 67,54 m2
Pobierz
75 7 MW 2, M 312 2PA 50,25 m2
Pobierz
76 7 MW 2, M 313 2PA 56,94 m2
Pobierz
77 7 MW 2, M 314 2PA 56,94 m2
Pobierz
78 7 MW 2, M 315 2PA 48,91 m2
Pobierz
79 7 MW 3, M 001 N 2PA 47,81 m2
Pobierz
80 7 MW 3, M 002 N 2PA 52,45 m2
Pobierz
81 7 MW 3, M 003 N 1P+K 31,28 m2
Pobierz
82 7 MW 3, M 004 N 1P+K 31,28 m2
Pobierz
83 7 MW 3, M 005 N 2PA 52,45 m2
Pobierz
84 7 MW 3, M 006 N 2PA 47,81 m2
Pobierz
85 7 MW 3, M 007 N 2PA 49,75 m2
Pobierz
86 7 MW 3, M 008 3PA 67,54 m2
Pobierz
87 7 MW 3, M 009 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
88 7 MW 3, M 010 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
89 7 MW 3, M 011 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
90 7 MW 3, M 012 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
91 7 MW 3, M 101 2PA 47,91 m2
Pobierz
92 7 MW 3, M 102 2PA 52,57 m2
Pobierz
93 7 MW 3, M 103 2P+K 55,95 m2
Pobierz
94 7 MW 3, M 104 2P+K 55,95 m2
Pobierz
95 7 MW 3, M 105 2PA 52,57 m2
Pobierz
96 7 MW 3, M 106 2PA 47,91 m2
Pobierz
97 7 MW 3, M 107 2PA 56,94 m2
Pobierz
98 7 MW 3, M 108 2PA 50,61 m2
Pobierz
99 7 MW 3, M 109 3PA 67,54 m2
Pobierz
100 7 MW 3, M 110 3PA 56,42 m2
Pobierz
101 7 MW 3, M 111 1P+K 36,78 m2
Pobierz
102 7 MW 3, M 112 3PA 56,42 m2
Pobierz
103 7 MW 3, M 113 3PA 56,42 m2
Pobierz
104 7 MW 3, M 114 1P+K 36,78 m2
Pobierz
105 7 MW 3, M 115 3PA 56,42 m2
Pobierz
106 7 MW 3, M 201 2PA 47,91 m2
Pobierz
107 7 MW 3, M 202 2PA 52,57 m2
Pobierz
108 7 MW 3, M 203 2P+K 55,95 m2
Pobierz
109 7 MW 3, M 204 2P+K 55,95 m2
Pobierz
110 7 MW 3, M 205 2PA 52,57 m2
Pobierz
111 7 MW 3, M 206 2PA 47,91 m2
Pobierz
112 7 MW 3, M 207 2PA 56,94 m2
Pobierz
113 7 MW 3, M 208 2PA 50,61 m2
Pobierz
114 7 MW 3, M 209 3PA 67,54 m2
Pobierz
115 7 MW 3, M 210 3PA 56,42 m2
Pobierz
116 7 MW 3, M 211 1P+K 36,78 m2
Pobierz
117 7 MW 3, M 212 3PA 56,42 m2
Pobierz
118 7 MW 3, M 213 3PA 56,42 m2
Pobierz
119 7 MW 3, M 214 1P+K 36,78 m2
Pobierz
120 7 MW 3, M 215 3PA 56,42 m2
Pobierz
121 7 MW 3, M 301 2PA 47,91 m2
Pobierz
122 7 MW 3, M 302 2PA 52,57 m2
Pobierz
123 7 MW 3, M 303 2P+K 55,95 m2
Pobierz
124 7 MW 3, M 304 2P+K 55,95 m2
Pobierz
125 7 MW 3, M 305 2PA 52,57 m2
Pobierz
126 7 MW 3, M 306 2PA 47,91 m2
Pobierz
127 7 MW 3, M 307 2PA 56,94 m2
Pobierz
128 7 MW 3, M 308 2PA 50,61 m2
Pobierz
129 7 MW 3, M 309 3PA 67,54 m2
Pobierz
130 7 MW 3, M 310 3PA 56,42 m2
Pobierz
131 7 MW 3, M 311 1P+K 36,78 m2
Pobierz
132 7 MW 3, M 312 3PA 56,42 m2
Pobierz
133 7 MW 3, M 313 3PA 56,42 m2
Pobierz
134 7 MW 3, M 314 1P+K 36,78 m2
Pobierz
135 7 MW 3, M 315 3PA 56,42 m2
Pobierz
136 7 MW 4, M 001 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
137 7 MW 4, M 002 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
138 7 MW 4, M 003 N 3PA 56,42 m2
Pobierz
139 7 MW 4, M 004 3PA 56,42 m2
Pobierz
140 7 MW 4, M 101 3PA 56,42 m2
Pobierz
141 7 MW 4, M 102 1P+K 36,78 m2
Pobierz
142 7 MW 4, M 103 3PA 56,42 m2
Pobierz
143 7 MW 4, M 104 3PA 56,42 m2
Pobierz
144 7 MW 4, M 105 1P+K 36,78 m2
Pobierz
145 7 MW 4, M 106 3PA 56,42 m2
Pobierz
146 7 MW 4, M 107 3PA 60,60 m2
Pobierz
147 7 MW 4, M 108 2PA 50,57 m2
Pobierz
148 7 MW 4, M 109 3P+K 64,60 m2
Pobierz
149 7 MW 4, M 110 2PA 47,83 m2
Pobierz
150 7 MW 4, M 111 2PA 53,44 m2
Pobierz
151 7 MW 4, M 112 2P+K 56,51 m2
Pobierz
152 7 MW 4, M 113 2P+K 56,51 m2
Pobierz
153 7 MW 4, M 114 2PA 53,44 m2
Pobierz
154 7 MW 4, M 115 2PA 47,83 m2
Pobierz
155 7 MW 4, M 201 3PA 56,42 m2
Pobierz
156 7 MW 4, M 202 1P+K 36,78 m2
Pobierz
157 7 MW 4, M 203 3PA 56,42 m2
Pobierz
158 7 MW 4, M 204 3PA 56,42 m2
Pobierz
159 7 MW 4, M 205 1P+K 36,78 m2
Pobierz
160 7 MW 4, M 206 3PA 56,42 m2
Pobierz
161 7 MW 4, M 207 3PA 60,60 m2
Pobierz
162 7 MW 4, M 208 2PA 50,57 m2
Pobierz
163 7 MW 4, M 209 3P+K 64,60 m2
Pobierz
164 7 MW 4, M 210 2PA 47,83 m2
Pobierz
165 7 MW 4, M 211 2PA 53,44 m2
Pobierz
166 7 MW 4, M 212 2P+K 56,51 m2
Pobierz
167 7 MW 4, M 213 2P+K 56,51 m2
Pobierz
168 7 MW 4, M 214 2PA 53,44 m2
Pobierz
169 7 MW 4, M 215 2PA 47,83 m2
Pobierz
170 7 MW 4, M 301 3PA 56,42 m2
Pobierz
171 7 MW 4, M 302 1P+K 36,78 m2
Pobierz
172 7 MW 4, M 303 3PA 56,42 m2
Pobierz
173 7 MW 4, M 304 3PA 56,42 m2
Pobierz
174 7 MW 4, M 305 1P+K 36,78 m2
Pobierz
175 7 MW 4, M 306 3PA 56,42 m2
Pobierz
176 7 MW 4, M 307 3PA 60,60 m2
Pobierz
177 7 MW 4, M 308 2PA 50,57 m2
Pobierz
178 7 MW 4, M 309 3P+K 64,60 m2
Pobierz
179 7 MW 4, M 310 2PA 47,83 m2
Pobierz
180 7 MW 4, M 311 2PA 53,44 m2
Pobierz
181 7 MW 4, M 312 2P+K 56,51 m2
Pobierz
182 7 MW 4, M 313 2P+K 56,51 m2
Pobierz
183 7 MW 4, M 314 2PA 53,44 m2
Pobierz
184 7 MW 4, M 315 2PA 47,83 m2
Pobierz
185 7 MW 5, M 001 3P+K 64,66 m2
Pobierz
186 7 MW 5, M 002 N 2PA 54,40 m2
Pobierz
187 7 MW 5, M 003 3P+K 64,70 m2
Pobierz
188 7 MW 5, M 101 3P+K 64,70 m2
Pobierz
189 7 MW 5, M 102 1P+K 30,23 m2
Pobierz
190 7 MW 5, M 103 3P+K 64,66 m2
Pobierz
191 7 MW 5, M 104 2PA 54,80 m2
Pobierz
192 7 MW 5, M 201 3P+K 64,70 m2
Pobierz
193 7 MW 5, M 202 1P+K 30,23 m2
Pobierz
194 7 MW 5, M 203 3P+K 64,66 m2
Pobierz
195 7 MW 5, M 204 2PA 54,80 m2
Pobierz
196 7 MW 5, M 301 3P+K 64,70 m2
Pobierz
197 7 MW 5, M 302 1P+K 30,23 m2
Pobierz
198 7 MW 5, M 303 3P+K 64,66 m2
Pobierz
199 7 MW 5, M 304 2PA 54,80 m2
Pobierz
200 7 MW 6, M 001 3PA 56,68 m2
Pobierz
201 7 MW 6, M 002 3PA 56,68 m2
Pobierz
202 7 MW 6, M 003 3PA 56,68 m2
Pobierz
203 7 MW 6, M 004 3PA 56,68 m2
Pobierz
204 7 MW 6, M 005 2P+K 56,71 m2
Pobierz
205 7 MW 6, M 006 3P+K 64,67 m2
Pobierz
206 7 MW 6, M 007 N 2PA 47,83 m2
Pobierz
207 7 MW 6, M 008 N 2PA 53,01 m2
Pobierz
208 7 MW 6, M 009 N 1P+K 31,32 m2
Pobierz
209 7 MW 6, M 009 N 1P+K 31,32 m2
Pobierz
210 7 MW 6, M 010 N 1P+K 31,32 m2
Pobierz
211 7 MW 6, M 011 N 2PA 53,01 m2
Pobierz
212 7 MW 6, M 101 3PA 56,68 m2
Pobierz
213 7 MW 6, M 102 1P+K 30,32 m2
Pobierz
214 7 MW 6, M 103 3PA 56,68 m2
Pobierz
215 7 MW 6, M 104 3PA 56,68 m2
Pobierz
216 7 MW 6, M 105 1P+K 30,32 m2
Pobierz
217 7 MW 6, M 106 3PA 56,68 m2
Pobierz
218 7 MW 6, M 107 2P+K 56,71 m2
Pobierz
219 7 MW 6, M 108 2PA 57,51 m2
Pobierz
220 7 MW 6, M 109 3P+K 64,67 m2
Pobierz
221 7 MW 6, M 110 2PA 47,93 m2
Pobierz
222 7 MW 6, M 111 2PA 53,01 m2
Pobierz
223 7 MW 6, M 112 2P+K 55,81 m2
Pobierz
224 7 MW 6, M 113 2P+K 55,81 m2
Pobierz
225 7 MW 6, M 114 2PA 53,01 m2
Pobierz
226 7 MW 6, M 115 2PA 47,93 m2
Pobierz
227 7 MW 6, M 201 3PA 56,68 m2
Pobierz
228 7 MW 6, M 202 1P+K 30,32 m2
Pobierz
229 7 MW 6, M 203 3PA 56,68 m2
Pobierz
230 7 MW 6, M 204 3PA 56,68 m2
Pobierz
231 7 MW 6, M 205 1P+K 30,32 m2
Pobierz
232 7 MW 6, M 206 3PA 56,68 m2
Pobierz
233 7 MW 6, M 207 2P+K 56,71 m2
Pobierz
234 7 MW 6, M 208 2PA 57,51 m2
Pobierz
235 7 MW 6, M 209 3P+K 64,67 m2
Pobierz
236 7 MW 6, M 210 2PA 47,93 m2
Pobierz
237 7 MW 6, M 211 2PA 53,01 m2
Pobierz
238 7 MW 6, M 212 2P+K 55,81 m2
Pobierz
239 7 MW 6, M 213 2P+K 55,81 m2
Pobierz
240 7 MW 6, M 214 2PA 53,01 m2
Pobierz
241 7 MW 6, M 215 2PA 47,93 m2
Pobierz
242 7 MW 6, M 301 3PA 56,68 m2
Pobierz
243 7 MW 6, M 302 1P+K 30,32 m2
Pobierz
244 7 MW 6, M 303 3PA 56,68 m2
Pobierz
245 7 MW 6, M 304 3PA 56,68 m2
Pobierz
246 7 MW 6, M 305 1P+K 30,32 m2
Pobierz
247 7 MW 6, M 306 3PA 56,68 m2
Pobierz
248 7 MW 6, M 307 2P+K 56,71 m2
Pobierz
249 7 MW 6, M 308 2PA 57,51 m2
Pobierz
250 7 MW 6, M 309 3P+K 64,67 m2
Pobierz
251 7 MW 6, M 310 2PA 47,93 m2
Pobierz
252 7 MW 6, M 311 2PA 53,01 m2
Pobierz
253 7 MW 6, M 312 2P+K 55,81 m2
Pobierz
254 7 MW 6, M 313 2P+K 55,81 m2
Pobierz
255 7 MW 6, M 314 2PA 53,01 m2
Pobierz
256 7 MW 6, M 315 2PA 47,93 m2
Pobierz
257 7 MW 7, M 001 3P+K 64,92 m2
Pobierz
258 7 MW 7, M 002 3PA 61,72 m2
Pobierz
259 7 MW 7, M 003 N 2PA 44,74 m2
Pobierz
260 7 MW 7, M 004 N 2PA 51,97 m2
Pobierz
261 7 MW 7, M 005 2P+K 48,09 m2
Pobierz
262 7 MW 7, M 006 N 2P+K 49,66 m2
Pobierz
263 7 MW 7, M 101 3P+K 62,96 m2
Pobierz
264 7 MW 7, M 102 2P+K 51,97 m2
Pobierz
265 7 MW 7, M 103 2P+K 48,09 m2
Pobierz
266 7 MW 7, M 104 2P+K 49,71 m2
Pobierz
267 7 MW 7, M 105 3PA 61,72 m2
Pobierz
268 7 MW 7, M 106 3P+K 64,92 m2
Pobierz
269 7 MW 7, M 201 3P+K 62,96 m2
Pobierz
270 7 MW 7, M 202 2P+K 51,97 m2
Pobierz
271 7 MW 7, M 203 2P+K 48,09 m2
Pobierz
272 7 MW 7, M 204 2P+K 49,71 m2
Pobierz
273 7 MW 7, M 205 3PA 61,72 m2
Pobierz
274 7 MW 7, M 206 3P+K 64,92 m2
Pobierz
275 7 MW 7, M 301 3P+K 62,96 m2
Pobierz
276 m2
Pobierz

Kontakt


Biuro Obsługi Klienta

ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

61 646 33 44 lub 61 850 83 35/37/47

bok@ptbs.pl

 

NEWSLETTER


Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszą ofertą!
Jeśli link potwierdzający zapis do newslettera nie zadziała, nie martw się. Zrobimy to za Ciebie.

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl