Inwestycje i realizacje

POZnań
– i zamieszkaj

poznan-i-zamieszkaj-ptbs-grafika

II etap inwestycji

Inwestycja

budynek

POZnań i zamieszkaj to nowy program mieszkaniowy realizowany przez Miasto Poznań oraz spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Jest ofertą mieszkaniową skierowaną przede wszystkim do poznańskich rodzin i osób, które planują dopiero założenie rodziny lub też myślą o jej rozwoju. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać z naszym Miastem.

POZnań i zamieszkaj to atrakcyjna oferta mieszkań na wynajem gwarantująca:

 • stabilność i długotrwałość najmu – umowa na czas nieokreślony,
 • pewnego i transparentnego wynajmującego – spółka PTBS sp. z o.o. ze 100% udziałem Miasta Poznania,
 • lokal wykończony w standardzie „pod klucz” – gotowy do umeblowania i zamieszkania, brak konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie lokalu,
 • umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – ok. 21 zł/m2,
 • niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 25%,
 • możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat,
 • możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji – Strzeszyn, rejon ul. Elżbiety Zawackiej i Moniki Cegłowskiej.
II etap – zakończenie planowane w IV kwartale 2025 r.

Powstaną tam aż 353 lokale mieszkalne, o powierzchni od 30,5 m² do 67,5 m². Dostępne będą lokale jedno, dwu oraz trzypokojowe, wykończone w standardzie „pod klucz” – gotowe do umeblowania i zamieszkania.

35 mieszkań będzie dostosowanych po potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na parterze znajdzie się przestrzeń pod lokale usługowe. PTBS zadba również o przestrzeń w sąsiedztwie bloków. W planach uwzględniono plac zabaw czy zewnętrzne parkingi dla rowerów.

W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole i szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.
Strzeszyn to dzielnica dająca szerokie możliwości aktywnego wypoczynku oraz relaksu na łonie natury, dzielnica będąca oazą spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch jezior – Rusałki oraz Strzeszyńskiego, z infrastrukturą rowerowa oraz sportową.
Strzeszyn to dzielnica dobrze skomunikowana z pozostała częścią Miasta poprzez linie autobusowe nr 164, 170, 195 i 216.

Nabór

Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 kwietnia do 31 maja 2024 r.  przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania:

-elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

-listownie bezpośrednio do Biura Spraw Lokalowych UMP przy ul. Matejki 50 w Poznaniu.

Kto może skorzystać z programu

O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełnią łącznie następujące 
warunki:
− średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym, w przeliczeniu na jednego
członka gospodarstwa domowego, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok złożenia wniosku jest wyższy niż dolny limit dochodowy i jednocześnie nie
przekracza górnego limitu dochodowego;
− nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego położonego na terenie
miasta Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu złożą oświadczenie, iż do
dnia podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyzbędą się posiadanego tytułu
prawnego. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we
wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Dolny limit dochodowy – średni miesięczny dochód, w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego, wynosi:
− 2 779,77 zł/os. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
− 1 985,55 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Górny limit dochodowy* – średni miesięczny dochód, w przeliczeniu na jednego członka
gospodarstwa domowego, wynosi:
− 6 079,33 zł/os. – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
− 4 255,53 zł/os. – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
− 3 917,79 zł/os. – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,
− 3 444,95 zł/os. – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,
− 3 323,37 zł/os. – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego,
− 3 242,31 zł/os. – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego

*obowiązuje od 31 sierpnia 2023 r.

Zachęcamy do obejrzenia nowego odcinka programu „Vademecum Lokatora” o naszym programie mieszkaniowym „POZnań i zamieszkaj” już w maju 2024 r.

Finansowanie
inwestycji

 • kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego
 • grant z Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • grant z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
 • partycypacja w kosztach budowy lokalu
 • środki własne Spółki

Grunt pod budowę osiedla został wniesiony do PTBS Sp. z o.o. aportem przez Miasto Poznań

Wykaz lokali mieszkalnych

 • Lp.
 • Adres
 • Liczba pokoi
 • Metraż
 • Pobierz
 • 01
 • 7 MW 1, M 001
 • 3P+K
 • 64,66 m2
 • 02
 • 7 MW 1, M 002 N
 • 2PA
 • 54,79 m2
 • 03
 • 7 MW 1, M 003
 • 3P+K
 • 64,70 m2
 • 04
 • 7 MW 1, M 004 N
 • 1P+K
 • 30,84 m2
 • 05
 • 7 MW 1, M 005
 • 2PA
 • 49,25 m2
 • 06
 • 7 MW 1, M 101
 • 1P+K
 • 30,11 m2
 • 07
 • 7 MW 1, M 102
 • 3P+K
 • 64,66 m2
 • 08
 • 7 MW 1, M 103 N
 • 2PA
 • 54,79 m2
Załaduj więcej

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta
ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

61 850 83 35/37/47 lub 61 646 33 44

bok@ptbs.pl

Wskazówki dojazdu

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13 ww. Rozporządzenia, PTBS informuje Panią/Pana*:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy – jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

sprostowanie (poprawienie) danych;
usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. KONTAKT Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl

Akceptuję