News #07


NABÓR WNIOSKÓW NA MIESZKANIA REALIZOWANE W I ETAPIE OSIEDLA PRZY UL. KOSZALIŃSKIEJ ZAKOŃCZYŁ SIĘ 14 KWIETNIA 2017

Aktualnie trwają posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej dot. wniosków złożonych w programie „Najem z dojściem do własności”. Kolejne terminy spotkań ustalane są w miarę postępu prac Komisji.

O wynikach naboru każdy wnioskodawca zostanie poinformowany indywidualnie, na adres podany we wniosku (mailowy, a w przypadku jego braku na adres do korespondencji).