Jerzy Czapliński, Specjalista ds. Zamówień Publicznych