grudzień

2023

19

Drożeje woda. Aquanet podnosi ceny za wodę i ścieki.

 

Szanowni Państwo!

Aquanet S.A. działając w trybie art.24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiadomił o zatwierdzeniu, przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nowe stawki weszły w życie z dniem 19 grudnia 2023 r.  Według nich cena zimnej wody ze ściekami wynosić będzie 14,83 zł/m³ .

W związku ze zmianą, od 1 stycznia 2024r. PTBS Sp. z o.o. aktualizuje stawki zaliczek na zimną wodę.

Taryfa cen i stawek opłat :

  do 18.12.2023 od 19.12.2023
netto brutto netto brutto
woda 4,7 5,08 5,39 5,82
ścieki 7,11 7,68 8,34 9,01
ab.woda 5,53 5,97 7,54 8,14
ab.ścieki 11,83 12,78 14,57 15,74