październik

2023

13

Aquanet podnosi ceny za wodę i ścieki.

Szanowni Państwo!

Z dniem 7 października 2023r. weszła w życie nowa taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. Nowa cena za 1 m³ zimnej wody + ścieki wynosić będzie 12,76 zł (brutto).

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet S.A. obowiązująca od 7 październik 2023 do 6 października 2024 roku:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 4,70 5,08
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 4,70 5,08
3 Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,70 5,08

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

LP Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe zł/m3 7,11 7,68
2 Pozostali odbiorcy zł/m3 7,11 7,68
W związku z powyższym zostaną Państwu dostarczone nowe naliczenia czynszu obowiązujące począwszy od listopada 2023r.
Administracja