kwiecień

2018

16

Czy o przyznaniu mieszkania decyduje kolejność złożenia wniosku?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zasady przydziału lokali mieszkalnych zostały określone w Regulaminie programu opracowanym we współpracy z Radnymi Miasta Poznania. Wprowadzony został system punktowy np. za opłacanie podatku dochodowego w Poznaniu czy za ilość dzieci. W takim przypadku pierwszeństwo będą miały osoby, które otrzymają największą liczbę punktów, a spośród osób o tej samej ilości punktów – pierwszeństwo będą miały osoby, które wcześniej złożyły wniosek.

Oto punktacja:

 • za lokal w zasobach komunalnych Miasta Poznania, który zostanie pozostawiony do dyspozycji Miasta – 9 pkt;
 • za lokal znajdujący się w budynku położonym na nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji celu publicznego i pozostawi ten lokal do dyspozycji Miasta – 9 pkt;
 • za oczekiwanie na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego prowadzonej przez Miasto Poznań – 5 pkt;
 • za uprawnienie do lokalu socjalnego przyznane wyrokiem sądu – 4 pkt;
 • za lokal w zasobach PTBS, który zostanie pozostawiony do dyspozycji PTBS – 3 pkt;
 • dla osób ubiegających się w 2016 roku o pomoc mieszkaniową Miasta Poznania w przypadku braku ich uwzględnienia na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, pomimo spełnienia kryterium dochodowego – 2 pkt;
 • za lokal mieszkalny w budynku o nieuregulowanym stanie prawnym pozostawiony do dyspozycji MPGM – 1 pkt;
 • za rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu – 1 pkt;
 • za ilość dzieci:
  • jedno dziecko – 1 pkt;
  • od 2 do 3 dzieci – 2 pkt;
  • powyżej 3 dzieci – 3 pkt.

WRÓĆ DO FAQ