kwiecień

2018

16

Czy osoby przebywające za granicą mogą ubiegać się o mieszkanie?

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Jeżeli będą spełniały pozostałe kryteria nie ma przeciwwskazań, żeby złożyć wniosek i zawrzeć stosowne umowy.


WRÓĆ DO FAQ