Czy osoby przebywające za granicą mogą ubiegać się o mieszkanie?


Jeżeli będą spełniały pozostałe kryteria nie ma przeciwwskazań, żeby złożyć wniosek i zawrzeć stosowne umowy.


WRÓĆ DO FAQ