Czy wykupienie mieszkania jest obligatoryjne?


Wykupienie mieszkania jest dobrowolne. W przypadku niewykupienia mieszkania w określonym w umowie czasie – umowa najmu wygasa, a wniesiona partycypacja wraz z kaucją jest zwracana (po rozliczeniu ewentualnych zobowiązań wobec PTBS).


WRÓĆ DO FAQ