luty

2024

07

Dlaczego w 2024 r. czynsze w PTBS nie wzrosły?

Szanowni Państwo ,

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące stawek czynszów w 2024 roku, pragniemy wyjaśnić, że ustalanie wysokości czynszów w lokalach należących do zasobów PTBS zależy od różnorodnych czynników. Kluczowy wpływ ma sytuacja makroekonomiczna, zwłaszcza poziom inflacji, stopy procentowe, wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz indeks, który determinuje wartość spłaty rat kredytowych KFM (Krajowego Funduszu Mieszkaniowego).

Stawka najmu wprowadzona w 2023 r. była adekwatna do rosnących w związku z tym kosztów obsługi lokali. Utrzymanie jej na tym samym poziomie w 2024 r. to efekt odpowiedzialnej polityki finansowej prowadzonej przez PTBS i trafnego założenia, że kontynuowana będzie instytucja tzw. wakacji kredytowych. O czym zdecydowaliśmy się Państwa poinformować już w grudniu 2023r.

Początkowo TBS-y nie były uwzględnione w projekcie ustawy dotyczącej wakacji kredytowych. Dopiero nasze działania zwróciły ustawodawcy uwagę na ten problem i dzięki wnioskom PTBS kierowanym już w połowie zeszłego roku do Ministerstwa Finansów i Infrastruktury, postulat objęcia TBS-ów wakacjami kredytowymi został uwzględniony. Możliwość skorzystania z tego instrumentu okazała się dla nas kluczowa. Bez niego z pewnością nie udałoby się uniknąć konieczności podwyżki czynszów.