kwiecień

2023

05

Informacja dla najemców w sprawie dostarczenia kopii pozwów

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 01 maja 2023 r. na podstawie doręczonych Państwu wypowiedzeń, Spółka PTBS dokonała zmiany stawek czynszu w wynajmowanych przez Państwa lokalach.  W przypadku Najemców, którzy skorzystali z możliwości wynikającej z treści przepisu art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733) i w terminie 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu,  wnieśli do sądu pozwy o ustalenie zasadności jej zmiany, prosimy o przesyłanie w terminie do 21 kwietnia 2023 r. kopii przedmiotowych pozwów z potwierdzeniem ich wpływu do sądu w ustawowym 2 miesięcznym terminie.

Informacja ta niezbędna jest do nienaliczenia Państwu od 01 maja 2023r. stosownie do treści przepisu art. 8a ust. 6a pkt 2 cytowanej wyżej ustawy,  podwyższonej stawki czynszu.

            Kopie pozwów prosimy składać w dowolnej formie tj. mailowo w formie skanu, osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu lub za pośrednictwem poczty.