wrzesień

2018

05

Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności” – etap II

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Od momentu zakończenia naboru, do chwili obecnej Komisja Kwalifikacyjna, na cyklicznie odbywających się spotkaniach, rozpatrzyła 396 wniosków z 620 złożonych. Po każdym posiedzeniu Komisji wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane, byli informowani o jej decyzji (czy ich wniosek został odrzucony lub czy wymaga uzupełnienia). Osobom, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, zgodnie z regulaminem przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki, której posiedzenia odbywają się w określonych odstępach czasu.

Na podstawie pozostającej do rozpatrzenia ilości wniosków oraz czasu wymaganego na rozpatrzenie ewentualnych odwołań, szacujemy, że cały proces zakończy się w październiku bądź listopadzie br. Prosimy mieć jednak na uwadze, że termin ten jest zależny od ilości odwołań, które mogą spłynąć do Rady Nadzorczej i może ulec zmianie.

Dopiero po zakończeniu całej procedury weryfikacji wniosków, Komisja Kwalifikacyjna ustali kolejność wpisu na listę oczekujących na przydział mieszkania, o czym zostaną poinformowani wnioskodawcy.

Jednocześnie trwa proces wyłonienia wykonawcy II etapu inwestycji. Po jego zakończeniu możliwe będzie oszacowanie kosztów partycypacji w II etapie programu, a następnie rozpoczęcie przydzielania konkretnych mieszkań i zawierania stosownych umów. O wyłonieniu wykonawcy będziemy informować zarówno na naszej stronie internetowej, jak i facebooku.