sierpień

2022

03

Informacja dla wnioskodawców programu „POZnań i zamieszkaj”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania, które dotyczy zamówienia publicznego na budowę lokali mieszkalnych w programie „POZnań i zamieszkaj”.

Poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Spółka rozpocznie proces przyznawania lokali mieszkalnych niezwłocznie  po wyłonieniu wykonawcy inwestycji i rozpoczęciu budowy. Proces realizacji inwestycji zaplanowano na 22 miesiące.