październik

2021

06

Informacja dot. wspólnot mieszkaniowych

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zawiadamiamy , iż z dniem 30 września 2021 roku, Spółka PTBS zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie administrowania wspólnotami mieszkaniowymi jako zasobami zleconymi.

Jednocześnie informujemy, iż   Spółka nadal pozostaje Zarządcą Wspólnot zlokalizowanych przy ulicy Lwowskiej 2,4 oraz Sowiej 1 w Poznaniu. Obecnie do czasu wyboru nowego Zarządcy,  administrowanie w/w Wspólnotami powierzone zostało  firmie RESIDEO Sp. z o.o.,

Administratorem w/w Wspólnot jest Pani Katarzyna Cegłowska, z którą prosimy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek problemów – pod numerem telefonu 61 670 56 70.