kwiecień

2022

08

Informacja o rozliczaniu podatku – lokale przy ul. Elżbiety Zawackiej/Żołnierzy Wyklętych

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

PTBS Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku wynikającym z § 8 pkt 10 Umowy najmu:

„Najemca jest zobowiązany co dwa lata w terminie do 31 maja, potwierdzać Wynajmującemu rozliczanie za rok poprzedni Podatku dochodowego (zarówno przez siebie, jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) we właściwym urzędzie skarbowym na terenie Poznania (kserokopia pierwszej strony zeznania PIT z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy)”

Wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@ptbs.pl