marzec

2020

27

Komunikat w sprawie odroczenia płatności czynszów za lokale użytkowe

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Choć wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku szerzącej się epidemii jest zadaniem rządu, Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób prowadzących w Poznaniu działalność gospodarczą. Przygotowuje szereg rozwiązań, które mogą pomóc właścicielom firm w trudnej sytuacji.

Mając na uwadze aktualne warunki związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i utrudnieniami w prowadzeniu działalności przez najemców lokali użytkowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Miasto wraz ze spółką Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowało rozwiązania mające na celu pomoc przedsiębiorcom w sytuacji w jakiej się znaleźli. Miasto, idąc w ślad innych metropolii jak Kraków czy Wrocław wypracowało wstępne propozycje wsparcia przedsiębiorców takie jak:

  1. odroczenie terminu płatności czynszu za miesiąc kwiecień do dnia 20.08.2020 r. oraz za miesiąc maj do dnia 20.11.2020 r.
  2. rozłożenie na raty zaległości, które powstały w związku z epidemią (inne niż w pkt 1)
  3. nie naliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami.

Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, ponieważ jesteśmy przekonani, że sytuacja wszystkich przedsiębiorców nie będzie taka sama.

Oczywiście, cały czas pilnie śledzimy rozwój pandemii, narzędzia i mechanizmy jakie proponuje wdrożyć rząd i będziemy starali dostosować się do realiów, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców uwzględniające sytuację w jakiej się znaleźli.