Historia
firmy

Dziś


30
maj 2023
Wręczenie kluczy do mieszkań przy ul. M. Cegłowskiej – II etap programu „Najem z dojściem do własności”

W ręce Poznaniaków trafiają klucze do 180 lokali mieszkalnych, które powstały w programie realizowanym przez Poznański TBS: „Najem z dojściem do własności”. 4 budynki przy ul. Cegłowskiej powstały w II etapie strzeszyńskiej inwestycji Spółki.

wrzesień 2021
Poznańskie TBS sp. z o.o. obchodzi dwudziestopięciolecie istnienia
22
maj 2020
Rozpoczęcie budowy II etapu osiedla Na Strzeszynie

Z początkiem 2020 roku PTBS rozpoczyna zabudowę kolejnego pola inwestycyjnego, będącego elementem strzeszyńskiego osiedla Spółki. W II etapie inwestycji powstaje 180 lokali mieszkalnych 4 budynkach.

Styczeń 2020
Ukończenie I etapu osiedla Na Strzeszynie

Budowę 7 budynków o 289 mieszkaniach wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną i podziemną halą garażową zakończono we wrześniu 2019. Wszystkie lokale zostały zrealizowane w programie „Najem z dojściem do własności”. Obecnie Spółka realizuje II etap osiedla Na Strzeszynie i planuje kolejne.

wrzesień 2019
Zakończenie budowy przy ul. M. Cegłowskiej

W budynku przy ulicy Moniki Cegłowskiej powstało 71 mieszkań w systemie tbs, spośród których blisko połowa została zasiedlona przez beneficjentów programu „Mieszkanie dla Seniora”. W parterze zlokalizowano lokale użytkowe, w tym dwa przeznaczone na działalność żłobka i przedszkola.

marzec 2019
Wbicie łopaty pod nową inwestycję Na Strzeszynie

Uroczyste rozpoczęcie budowy nowego osiedla PTBS. W pierwszym etapie, którego budowę zainaugurowali prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, jego zastępca Tomasz Lewandowski, oraz prezes zarządu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Andrzej Konieczny, powstanie 71 lokali w systemie TBS oraz 289 mieszkań, realizowanych w programie „Najem z dojściem do własności”. Na osiedlu zaplanowano również przedszkole wraz ze żłobkiem oraz lokale usługowe.

31
sierpień 2017
Pilotaż programu „Najem z dojściem do własności”

W ramach pilotażowej inwestycji przy ul. Suwalskiej na poznańskim Strzeszynie powstało 20 mieszkań w niskiej zabudowie. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w październiku 2016 roku. Obecnie PTBS prowadzi kolejną inwestycję w tym programie, również zlokalizowaną na Strzeszynie, tym razem w zabudowie wielorodzinnej. Docelowo w tej lokalizacji powstanie blisko 1100 mieszkań.

październik 2016
Zakończenie budowy mieszkań w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta”

W wyniku tej inwestycji wybudowano 143 mieszkania przy ul. Palacza w Poznaniu. Zamieszkali w nich absolwenci poznańskich uczelni, wiążący swoje życie zawodowe z Poznaniem.

Czerwiec 2015
Poznańskie TBS sp. z o.o. obchodzi dwudziestolecie istnienia
22 maja 2015
PTBS finalizuje kolejną inwestycję o charakterze komercyjnym

14 domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Inwestycja zlokalizowana jest w jednej z najpiękniejszych dzielnic Poznania – Starym Strzeszynie.

Czerwiec 2012
68 mieszkań trafia do poznańskich seniorów

Zamieszkają oni w budynku przy ul. Drewlańskiej 10, wybudowanym w ramach miejskiego programu „Mieszkanie dla Seniora”. Za tę inwestycję PTBS otrzymuje nagrodę III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2010” oraz III miejsce w konkursie „Towarzystwo Budownictwa Społecznego Partnerem Mieszkańca”.

Październik 2010
PTBS oddaje do użytku osiedle przy ul. Konfederackiej

W jego skład wchodzi 75 mieszkań w systemie TBS oraz 45 dostępnych na zasadach komercyjnych.

Grudzień 2009
PTBS przejmuje dwa poznańskie TBS-y: „Nasz Dom” oraz „Wielkopolska”

W wyniku połączenia PTBS poszerza swoje zasoby o budynki mieszkalne przy:

 • Katowickiej 9 i 11 (323 mieszkania wraz z halą garażową i lokalami użytkowymi),
 • Kosynierskiej–Palacza–Górczyńskiej (244 mieszkania wraz z halą garażową i lokalem użytkowym),
 • Milczańskiej–Bobrzańskiej (133 mieszkania wraz z halą garażową),
 • Grabowej – Dom Seniora (113 mieszkań wraz z halą garażową i lokalami użytkowymi)

oraz nieruchomości gruntowe przy ulicach Czaplej, Katowickiej, Palacza.

30 czerwca 2009
Spółka finalizuje inwestycję o charakterze komercyjnym przy ul. Karpiej

W kompleksie trzech budynków znalazło się 116 mieszkań i 95 miejsc postojowych w podziemnych halach garażowych.

Luty 2009
PTBS prowadzi inwestycje o charakterze komercyjnym, uzupełniając ofertę mieszkań na sprzedaż poznańskich deweloperów

Pierwszym budynkiem budowanym w tym systemie był 27-mieszkaniowy obiekt przy ul. Folwarcznej. Kolejną ofertą w systemie deweloperskim jest zespół dwóch budynków z 149 mieszkaniami na piątkowskim Osiedlu Stefana Batorego przy ul. Opieńskiego. Budowę zakończono w 2008 roku.

2006–2008
Nowi mieszkańcy wprowadzają się do 314 mieszkań zlokalizowanych w rejonie staromiejskich ulic Szyperskiej i Piaskowej

Jest to bardzo atrakcyjna lokalizacja ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Warty i zlokalizowanie na terenie byłego portu rzecznego. Do dyspozycji mieszkańców oddano także 126 podziemnych miejsc parkingowych.

pierwszy kwartał 2007
Kolejna duża inwestycja

W rejonie ulic Sikorskiego i Roboczej, na terenie poznańskiej Wildy powstał zespół mieszkaniowy składający się z 423 mieszkań. Stanowił on rozwiązanie pilotażowe na potrzeby uruchomienia w Polsce projektów inwestycyjnych mających na celu rewitalizację zdegradowanych i opuszczonych przez przemysł i inne funkcje terenów miejskich.

2004
Zakończenie inwestycji „Osiedle Folwarczna” rozpoczętej w 2001 roku

Atrakcyjnie położone osiedle – w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych Jeziora Maltańskiego – obejmuje 15 budynków mieszkalnych. Łącznie mieści się w nich 539 mieszkań. Osiedle uzyskało zaszczytny tytuł „Budowy Roku 2001”.

Luty 2004
PTBS realizuje drugą inwestycję w Lesznie

To 60-mieszkaniowy budynek na leszczyńskim Osiedlu Rejtana.

2003
W ręce lokatorów trafiają klucze do 128 mieszkań

Powstały one w ramach zespołu dwóch budynków, zlokalizowanego przy ul. Ks. Sylwestra Marciniaka w Lesznie.

Grudzień 2000
Oddanie do użytku budynku przy ul. Naramowickiej 211AB

Mieszkańcy mają w nim do dyspozycji 96 mieszkań wraz z miejscami parkingowymi. Inwestycję przekazano lokatorom w niespełna rok od rozpoczęcia budowy.

Październik 2000
PTBS rozpoczyna pierwszą inwestycję

Jest nią osiedle mieszkaniowe liczące 500 mieszkań, zlokalizowane w rejonie ulic Słowiańska–Murawa–Hercena. Mieszkańcy mają tam do dyspozycji sieć punktów usługowo-handlowych zlokalizowanych na parterach budynków oraz podziemne miejsca parkingowe. Osiedle to, dzięki atrakcyjnym formom architektonicznym i doborze kolorystycznym, wyróżnia się na tle monotonnej, wielkopłytowej zabudowy tej części Osiedla Winogrady. Inwestycja została zakończona w marcu 2001 roku.

1998
Spółka, jako pierwszy w kraju TBS, uzyskuje decyzję rejestracyjną

wydaną przez ówczesnego Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

14 maja 1996
22 maja 1995 roku powstaje Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
22 maja 1995
Załaduj więcej

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl