lipiec

2021

09

Oferta pracy: inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.

Zatrudni na stanowisku

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją inwestycji mieszkaniowych zgodnie z prawem budowlanym, wiedzą techniczną, budżetem, harmonogramem i standardami PTBS oraz zawartymi umowami
 • Weryfikacja otrzymywanych projektów pod względem zgodności ze specyfikacją, wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych i standardami PTBS
 • Monitorowanie, analizowanie i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu
 • Wykonywanie raportów technicznych dt stanu zaawansowania projektu
 • Przygotowanie wytycznych do specyfikacji warunków zamówienia na usługi i roboty budowlane (opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji technicznej)
 • Analizowanie i optymalizacja rozwiązań technicznych
 • Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji budowy
 • Nadzór i koordynacja nad uzyskiwaniem decyzji urzędowych umożliwiających terminową realizację inwestycji
 • Monitorowanie realizacji umów na roboty budowlane, na usługi (usługi projektowe), budowę przyłączy oraz kontrola procesu przygotowania inwestycji
 • Udział w naradach koordynacyjnych na prowadzonych budowach
 • Nadzór lub współudział w odbiorach wykonanych robót i w rozliczaniu przerobów miesięcznych
 • Kontrole jakościowe i ilościowe prowadzonych prac
 • Współpraca przy realizacji kontraktu z kierownikami budowy oraz z zespołami biorącymi udział w realizacji procesu budowlanego
 • Współpraca z Zarządem oraz wszystkimi zaangażowanymi działami spółki

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
 • Znajomości prawa budowlanego i norm oraz procesów budowlanych, znajomość ustawy Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego i powiązanych aktów prawnych związanym z realizacją procesu inwestycyjnego
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dobrej znajomości pakietu Ms Office – Excel, Word, Power Point oraz AutoCad
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Determinacja w osiąganiu celów, umiejętność prowadzenia wielu projektów jednocześnie, zdolności analityczne
 • Skrupulatność, komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich
 • Znajomość procesu inwestycyjnego i przepisów BHP

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy realizacji interesujących projektów
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • niezbędne narzędzia pracy
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wczasów pod gruszą)

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 26 LIPCA 2021 roku na adres:

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.