marzec

2023

23

Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Szanowni Państwo!

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 30 marca 2023 r. o godz. 13:00 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z udziałem mediów oraz Przedstawicieli zarządców nieruchomości, zostanie dokonane przekazanie petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju. Petycje dotyczą rekompensaty za bieżący sezon grzewczy 2022/2023 w wysokości jednego tysiąca złotych na lokal mieszkalny, w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez mieszkańców budynków wielolokalowych.

Na dzień 23 marca 2023 r. pod petycjami zebranych zostało 120 tysięcy podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych, w tym 826 od mieszkańców PTBS Sp. z o.o.

Wszystkim Państwu chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie i złożenie podpisów pod petycją.