luty

2023

03

Podsumowanie spotkania z mieszkańcami

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Z inicjatywy grupy najemców lokali mieszkalnych Spółki PTBS, w czwartek 2 lutego odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Spółki z przedstawicielami mieszkańców.

Tematem spotkania było wprowadzenie od 1 maja 2023 roku podwyżki stawki czynszu.

W spotkaniu uczestniczyli również poseł Franciszek Sterczewski radni Rady Miasta Poznania Marek Sternalski, Bartosz Zawieja i Małgorzata Woźniak.

Prezes Zarządu szczegółowo wyjaśnił przyczyny podwyżki stawki czynszu.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele najemców przedstawili Zarządowi swoje postulaty obejmujące m.in. wstrzymanie podwyżki, naprawę usterek, większą kontrolę nad sprzątaniem klatek schodowych oraz ustaleniem jasnych zasad wykupu mieszkań.

W związku z obawami najemców co do ich dalszego uczestnictwa w programie ze względu na  sytuację finansową, Prezes PTBS wskazał, iż możliwe jest rozpatrzenie przez Radę Miasta Poznania zmiany regulaminu nowego programu mieszkaniowego „POZnań i zamieszkaj”, do którego nabór rusza na wiosnę. W dniu 17 lutego br. na Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, po uprzedniej akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – Bartosza Gussa. Przedstawiony zostanie projekt zmian
w regulaminie przewidujący pierwszeństwo dla osób rezygnujących z Najmu z Dojściem do Własności.

Ponadto w trakcie spotkania został poruszony temat możliwości skorzystania przez najemców z dodatku mieszkaniowego w przypadku trudnej sytuacji finansowej. Obecne progi dochodowe uniemożliwiają otrzymanie dodatku większości najemców.

Prezes Zarządu odniósł się również do planowanego spotkania mieszkańców z Krajową Radą Mieszkańców TBS, które ma odbyć się 4 lutego. Zachęcał do konsultacji z niezależnymi prawnikami, którzy określą realne możliwości skutecznego dochodzenia przed sądem unieważnienia podwyżki, na podstawie zawartych umów najmu i partycypacji.

Zarząd Spółki deklaruje gotowość spotkań z wszystkimi najemcami, którzy mają pytania i wątpliwości w zakresie kalkulacji stawki czynszu.