marzec

2022

28

„POZnań i zamieszkaj” informacja dla wnioskodawców

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Z uwagi na zakończenie prac Komisji Kwalifikacyjnej programu „POZnań i zamieszkaj”, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wyjaśnia, iż aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Po zakończeniu postępowania, wyborze wykonawcy i ustaleniu wysokości partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Spółka rozpocznie proces przyznawania lokali mieszkalnych osobom wpisanym na listę uczestników programu (zgodnie z kolejnością na liście osób oczekujących).

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość.