sierpień

2022

05

PTBS w gronie finalistów międzynarodowego konkursu „Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Mieszkalnictwa”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Program „Mieszkanie dla Absolwenta” został wyróżniony w międzynarodowym konkursie „Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Mieszkalnictwa”.

European Responsible Housing Initiative (ERHIN) to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest doprowadzenie do wzmocnienia społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze mieszkalnictwa poprzez podnoszenie świadomości, transfer wiedzy i narzędzi oraz dialog z interesariuszami na poziomie europejskim.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego znalazło się w zaszczytnym gronie finalistów, w kategorii „Fair financing”, czyli uczciwe i rzetelne finansowanie na rzecz przystępności cenowej mieszkań.

Program „Mieszkanie dla Absolwenta” został zrealizowany w 2015 roku przy ul. Macieja Palacza w Poznaniu. Inicjatywa jest skierowana do pracujących w Poznaniu absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 36 roku życia.

Cieszymy się, że nasz wyjątkowy projekt został doceniony.

Relacja z gali do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=HgB1Idipqls&t=6443s