wrzesień

2023

19

Regulamin programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” realizowanego w ramach inwestycji przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu.

Przedstawiamy przyjęty uchwałą nr 33/2023 z dnia 29.08.2023r.regulamin programu „Mieszkanie z dojściem do własności” realizowanego w ramach inwestycji przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu. Zastępuje on regulamin uprzednio obowiązujący z dnia 13.04.2018 r.

Zgodnie z deklaracją złożoną przez Zarząd Spółki podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej zostały wprowadzone następujące zmiany:

  1. Termin składania oświadczenia woli – można to zrobić w dowolnym momencie, a nie wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca jak było wcześniej, nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od podpisania umowy.
  2. Bezkosztowe przejęcie nakładów.
  3. Ponadto doprecyzowano zapis dotyczący wpłaty równowartości kwoty rat kapitałowych zadłużenia danego lokalu w ramach czynszu najmu.

Uchwała nr 33/2023

Załącznik 2 do uchwały Zarządu PTBS nr 33/2023 z dnia 29.08.2023