Regulamin programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” realizowanego w ramach inwestycji przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu.


Przedstawiamy przyjęty uchwałą nr 33/2023 z dnia 29.08.2023r.regulamin programu "Mieszkanie z dojściem do 
własności" realizowanego w ramach inwestycji przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu. Zastępuje on regulamin uprzednio 
obowiązujący z dnia 13.04.2018 r.
Zgodnie z deklaracją złożoną przez Zarząd Spółki podczas posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej
zostały wprowadzone następujące zmiany:
1) Termin składania oświadczenia woli - można to zrobić w dowolnym momencie, a nie wyłącznie w okresie 
od 1 kwietnia do 31 lipca jak było wcześniej, nie wcześniej jednak niż po upływie 5 lat od podpisania umowy.
2) Bezkosztowe przejęcie nakładów.
3) Ponadto doprecyzowano zapis dotyczący wpłaty równowartości kwoty rat kapitałowych zadłużenia danego lokalu w 
ramach czynszu najmu.

Uchwała nr 33/2023

Załącznik 2 do uchwały Zarządu PTBS nr 33/2023 z dnia 29.08.2023