sierpień

2023

28

Stanowisko Banku Gospodarstwa Krajowego ws. legalności kredytów udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W związku z wątpliwościami Najemców oraz mecenasa Prigana w zakresie legalności kredytów udzielanych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pismo załączamy tutaj), Spółka Poznańskie TBS sp. z o.o. wystąpiła do BGK z wnioskiem o przedstawienie stanowiska Banku w tej sprawie. BGK w odpowiedzi na przekazaną prośbę, przesłał Spółce pismo kierowane do mec. Prigana w ww. sprawie. Z pismem TBS do BGK można zapoznać się tutaj, a z pismem przekazanym przez BGK – tutaj.

Jednocześnie Spółka informuje, iż podjęła działania zmierzające do skrócenia terminu spłaty kredytów KFM. Do umów kredytowych zostały zawarte aneksy zmieniające zasady oprocentowania, zgodnie z mechanizmem wskazanym w piśmie BGK.