Kolejna duża inwestycja


W rejonie ulic Sikorskiego i Roboczej, na terenie poznańskiej Wildy powstał zespół mieszkaniowy składający się z 423 mieszkań. Stanowił on rozwiązanie pilotażowe na potrzeby uruchomienia w Polsce projektów inwestycyjnych mających na celu rewitalizację zdegradowanych i opuszczonych przez przemysł i inne funkcje terenów miejskich.