PTBS oddaje do użytku osiedle przy ul. Konfederackiej


W jego skład wchodzi 75 mieszkań w systemie TBS oraz 45 dostępnych na zasadach komercyjnych.