Umowa Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z PTBS.


Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania ze strony naszych Najemców, niniejszym przedstawiamy umowę kredytową zawartą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dokument do pobrania jest w oryginalnej angielskiej wersji językowej tutaj oraz w wersji polskiej przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego tutaj.