styczeń

2021

04

Zmiana wysokości opłat za wywóz odpadów

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Zgodnie z Uchwałą ZM GOAP z dnia 2 listopada 2020 r. NR LXI/294/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych w Poznaniu:

  • Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby,
  • Jednorodzinnych – 28 zł od osoby.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.