marzec

2023

02

Zmiana zasad najmu lokali użytkowych w zakresie dotyczącym formy zabezpieczenia roszczeń wynajmującego.

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wprowadzono zmianę zasad najmu lokali użytkowych w zakresie formy zabezpieczenia roszczeń wynajmującego.

Najemca będzie miał do wyboru dwie formy zabezpieczenia:

– wpłatę nieoprocentowanej kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłatami związanymi z korzystaniem z przedmiotu najmu

lub

– przedłożenie łącznie dwóch dokumentów tj. aktu notarialnego, w którym najemca poddaje się dobrowolnej egzekucji (art. 777 Kpc) oraz gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej zapłatę trzymiesięcznego czynszu wraz z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłatami związanymi z korzystaniem z przedmiotu najmu.

Z Zarządzeniem Zarządu PTBS Sp. z o.o. w tej sprawie można zapoznać się tutaj.