styczeń

2024

19

Zmiany w programie „POZnań – i zamieszkaj”

zdjecie-aktualnosci-ptbs.

Miejscy radni przegłosowali we wtorek 16.01.2024 r. zmiany w programie “POZnań – i zamieszkaj”. Przyjęta uchwała pozwala na zawieranie umów na czas nieokreślony, nie tak jak do tej pory na 15 lat. To rozwiązanie jest korzystniejsze dla przyszłych lokatorów z uwagi na większą stabilność i trwałość najmu. Zmiany te były możliwe dzięki nowelizacji przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. 

Do tej pory program “POZnań – i zamieszkaj” przewidywał zawieranie umów najmu lokali na 15 lat, co wynikało z dotychczasowych przepisów ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych. Nowelizacja przepisów pozwoliła jednak na odstąpienie od zasady zawierania umów najmu mieszkań na czas określony i uchwalenie przez Radę Miasta Poznania korzystniejszych dla przyszłych lokatorów zmian. 

Teraz osoby, które złożyły wniosek o udział w programie, będą mogły podpisać umowę na czas nieokreślony. Biorąc pod uwagę konieczność udziału lokatorów w kosztach budowy lokali mieszkalnych, to rozwiązanie jest dla nich bardziej opłacalne – da ono większą stabilność i trwałość najmu. 

“POZnań – i zamieszkaj” to program Miasta i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W jego ramach – w dwóch etapach – powstają 552 mieszkania na Strzeszynie. Odbiory pierwszych planowane są na IV kwartał tego roku. Wiosną ma ruszyć nabór uzupełniający wniosków o udział w programie.