Aktualności


23
marzec 2023
Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego

Szanowni Państwo!

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 30 marca 2023 r. o godz. 13:00 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z udziałem mediów oraz Przedstawicieli zarządców nieruchomości, zostanie dokonane przekazanie petycji mieszkańców budynków wielolokalowych z terenu całego kraju. Petycje dotyczą rekompensaty za bieżący sezon grzewczy 2022/2023 w wysokości jednego tysiąca złotych na lokal mieszkalny, w postaci dofinansowania kosztów ciepła ponoszonych przez mieszkańców budynków wielolokalowych.

Na dzień 23 marca 2023 r. pod petycjami zebranych zostało 120 tysięcy podpisów mieszkańców budynków wielolokalowych, w tym 826 od mieszkańców PTBS Sp. z o.o.

Wszystkim Państwu chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie i złożenie podpisów pod petycją.

20
marzec 2023
Prezentacja PTBS z posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 marca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy prezentację przygotowaną przez Spółkę PTBS, zaprezentowaną na posiedzeniu Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 marca 2023 roku.

Dokument do pobrania tutaj.

17
marzec 2023
Pożyczki udzielane PTBS przez Miasto Poznań w celu dofinansowania inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu.

Szanowni Państwo!

W związku z dużym zainteresowaniem Najemców, poniżej przedstawiamy dokumenty związane z udzieleniem pożyczek Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przez Miasto Poznań w celu dofinansowania inwestycji realizowanych przez Spółkę w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu.

1. Porozumienie w sprawie udzielania pożyczek na dofinansowanie inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu do pobrania tutaj.

2. Załącznik nr 1 do Porozumienia – wzór umowy pożyczki do pobrania tutaj.

3. Umowa pożyczki dot. I etap inwestycji pole 5MW do pobrania tutaj.

4. Umowa pożyczki dot. II etap inwestycji pole 8WM do pobrania tutaj.

5. Umowa pożyczki dot. III etap inwestycji pole 4MW do pobrania tutaj.

6. Umowa pożyczki dot. IV etap inwestycji pole 4MW do pobrania tutaj.

 

16
marzec 2023
Umowa Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z PTBS.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zapytania ze strony naszych Najemców, niniejszym przedstawiamy umowę kredytową zawartą pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a Poznańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dokument do pobrania jest w oryginalnej angielskiej wersji językowej tutaj oraz w wersji polskiej przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego tutaj.

16
marzec 2023
Zmiana taryfy cen energii cieplnej od 01 maja 2023 r.

Szanowni Państwo!

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 maja 2023r. VEOLIA Energia S.A wprowadza kolejną zmianę taryfy cen energii cieplnej.

Taryfa ulega zmianie zgodnie z poniższymi tabelami:

Dotychczasowa taryfa Veolia Energia S.A.

 

Symbol grupy

 

 

 

                                                    NETTO
Ceny ciepła Opłaty przesyłowe
Za moc

zł/MW/m-c

Za ciepło

zł/GJ

Za nośnik

zł/m3 lub zł/t

Stała

zł/MW/m-c

Zmienna

zł/GJ

E/SW1 9 647,28 65,83 7,27 3 263,65 20,42
E/SW1/WI 9 647,28 65,83 7,27 4,583,13 22,04
E/SW1/WG 9 647,28 65,83 7,27 3 946,41 19,37
E/SW1/WG/NP 9 647,28 65,83 7,27 4 328,30 24,93

 

UWAGA: Do podanych stawek netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%.

 

Taryfa Veolia Energia S.A. od 1.05.2023r

 

Symbol grupy

 

 

 

                                                   NETTO
Ceny ciepła Opłaty przesyłowe
Za moc

zł/MW/m-c

Za ciepło

zł/GJ

Za nośnik

zł/m3 lub zł/t

Stała

zł/MW/m-c

Zmienna

zł/GJ

E/SW1 7 203,49 49,58 7,27 2 938,45 18,45
E/SW1/WI 7 203,49 49,58 7,27 4 257,94 20,52
E/SW1/WG 7 203,49 49,58 7,27 3 621,21 17,83
E/SW1/WG/NP 7 203,49 49,58 7,27 4 003,10 23,11

 

UWAGA: Do podanych stawek netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT 23%.

 

Jednocześnie informujemy, że nowe naliczenia, zgodnie z obowiązującą od 1.05.2023r.taryfą, zostaną Państwu przekazane w kwietniu 2023r.( po rocznym rozliczeniu mediów za 2022r.) i obowiązywać będą od 1 maja 2023r.

Poznań, dnia 16 marca 2023r.

13
marzec 2023
Prezentacja PTBS z posiedzenia Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej w dniu 10 marca 2023 r.

Poniżej przedstawiamy prezentację przygotowaną przez Spółkę PTBS, zaprezentowaną na posiedzeniu Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej w dniu 10 marca 2023 roku.

Dokument do pobrania tutaj.

 

09
marzec 2023
„Dzień dla najemców” w PTBS.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców PTBS Zarząd Spółki rozpoczyna duże zmiany w komunikacji z najemcami. Od 20 marca będzie można odbyć indywidualne rozmowy z członkami Zarządu w ramach „Dnia dla najemców”.

„Dzień dla najemców” to nowa inicjatywa Zarządu PTBS mająca na celu poprawę komunikacji z mieszkańcami. Od 20 marca członkowie Zarządu PTBS w każdy poniedziałek będą dostępni dla najemców zasobu PTBS w siedzibie Spółki przy ul. Konfederackiej 4. Na spotkanie będzie można umówić się zarówno drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 850 83 21 jak i drogą mailową pisząc wiadomość na adres sekretariat@ptbs.pl. Zarząd PTBS uprzejmie prosi o podanie w treści maila lub w rozmowie telefonicznej tematu rozmowy. Pozwoli to Spółce jak najlepiej przygotować się do spotkania, a dzięki temu sprawniej będzie można rozwiać wątpliwości i rozwiązać problemy najemców. Na spotkaniu będzie można uzyskać również wszystkie niezbędne informacje na temat planowanych inwestycji, prac remontowych i zmian w zasobie mieszkaniowym PTBS. Ważna informacja – nie będzie możliwości spotkania z Zarządem bez uprzedniego umówienia się na rozmowę.

Wstępnie przewidziany czas na spotkanie z Zarządem to 30 minut. W zależności od stopnia złożoności problemu ten czas może zostać wydłużony. Zgłoszenia na pierwsze spotkanie z cyklu „Dzień dla najemców” można składać do 16 marca. Następnie pracownicy Spółki będą potwierdzać telefonicznie lub mailowo umówione spotkanie z Zarządem. Jesteśmy przekonani, że działania prowadzone przez Zarząd Spółki pomogą rozwiązać Państwa problemy, a indywidualne spotkania z najemcami poprawią komunikację na linii Mieszkańcy – PTBS.

09
marzec 2023
Dodatkowe informacje o przeglądach wentylacji.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje i wyjaśnia, że harmonogram I etapu przeglądów wentylacji zamieszczony został na naszej stronie internetowej.

Można ponownie pobrać go tutaj.

Dodatkowo informujemy, że przeglądy wentylacyjne przeprowadzane są w każdej klatce schodowej w dwóch terminach: dopołudniowych w godzinach od 9:00 do 14:00 i popołudniowych w godzinach od 16:00 do 19:00.

08
marzec 2023
Migracja do innego programu Spółki alternatywą dla mieszkańców programu „Najem z dojściem do własności”.

Zmiana stawek czynszu, z uwagi na wysokie ceny kredytów hipotecznych zaciągniętych przez Spółkę, wywołała żywiołową dyskusję wśród najemców. PTBS w trosce o sytuację własnych najemców przygotował rozwiązania pomocowe, które mogą okazać się interesujące dla osób z programu.

Już wcześniej Spółka wystąpiła o zmniejszenie oprocentowania kredytu do Europejskiego Banki Inwestycyjnego. To właśnie wyższe oprocentowanie wpłynęło w dużej mierze na zmianę stawki czynszu. PTBS zaproponował najemcom tarczę w postaci programu „Wakacje od zwiększonych odsetek”, ale to nie koniec alternatywnych rozwiązań dla mieszkańców programu „Najem z dojściem do własności”

Kolejną propozycją dla najemców jest migracja do innego programu mieszkaniowego realizowanego przez PTBS „Poznań i zamieszkaj”. Spółka, w tym przypadku, umożliwia najemcy zmianę bez konieczności przywracania lokalu z którym aktualnie mieszkają najemcy do stanu pierwotnego. Dodatkowo PTBS, przy rozliczeniu zdawanego lokalu, zwróci kapitał, który był przez mieszkańców spłacony w czynszu. Obecnie najemcy będą też mieli priorytet przy kwalifikacji do nowego programu, którego nabór rozpocznie się w II kwartale 2023 roku. Pozwoli to na płynną zmianę mieszkania i zapewni dostęp do bardziej przystępnych czynszów, które są przewidziane w programie „Poznań i zamieszkaj”.

Przypomnijmy, że program „Poznań i zamieszkaj” jest ofertą mieszkaniową skierowaną dla rodzin i osób, które planują związać swoją przyszłość związać z Poznaniem. Inwestycja powstaje na Strzeszynie gdzie w II etapie powstanie aż 353 lokale. Oferta programu gwarantuje lokal wykończony w standardzie „pod klucz” i umiarkowaną cenę czynszu nieprzekraczającą 24 zł/m2. Ważną informacją jest stabilność i długość trwania najmu, który trwa 15 lat i najemca będzie miał możliwość, żeby go przedłużyć. Zaletą programu jest niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu. Osoby, które zostaną włączone do programu będą mogły wystąpić o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat w wysokości sięgającej aż 11 zł/m2. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się również o dodatek mieszkaniowy.

Najbliższy nabór wniosków do programu „Poznań i zamieszkaj” zaplanowano w II kwartale tego roku. Nabór będzie prowadzony przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Po ustaleniu dokładnego terminu składania wniosków, informacja oraz druki do pobrania pojawią się na stronie internetowej www.ptbs.pl.

08
marzec 2023
Tarcza ochronna dla mieszkańców programu „Najem z dojściem do własności”

W związku ze zmianami stawek czynszu w programie „Najem z dojściem do własności” PTBS zaproponował rozwiązania, które mają za zadanie pomóc mieszkańcom. 

„Najem z dojściem do własności” to program opierający się na idei stopniowego wykupu mieszkania. W tym programie PTBS zaciągnął kredyt na budowę mieszkań, a najemca spłaca go w czynszu za najem lokalu. Ostatnie miesiące były trudne dla mieszkańców zasobu. Coraz wyższe stopy procentowe a co za tym idzie wyższe oprocentowanie pożyczki oraz wzrost oprocentowania kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym spowodowały zmiany w opłatach i kredycie jaki spłacają mieszkańcy programu.

Spółka zdając sobie sprawę z trudności, które wywołuje wysoka cena kredytu przygotowała rozwiązania, które mają pomóc poznaniakom w wyjściu z tej kłopotliwej sytuacji.

Pierwsze kroki zostały już podjęte. Spółka zwróciła się bowiem do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o możliwość zmniejszenia oprocentowania kredytu zaciągniętego pod inwestycje.  PTBS liczy na szybkie rozpatrzenie sprawy co wiązałoby ze zmianą opłat dla mieszkańców.

Z wnioskiem PTBS skierowanym do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w powyższej sprawie, można zapoznać się tutaj – wersja w języku polskim oraz tutaj – wersja w języku angielskim.

Poznaniacy mogą też liczyć na wdrożony z tej okazji program ‘Wakacje od zwiększonych odsetek”. Koszt rozłożenia odsetek z lat 2022 i 2023 w stawce czynszu na lata 2022-2026 będzie możliwe dzięki czasowemu finansowaniu przez spółkę tych odsetek. Kwota, którą spółka zasili program to blisko 800 tysięcy złotych. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z tej opcji będą płacić mniejszą stawkę czynszu, która w latach 2024 i latach późniejszych będzie się nieznacznie zwiększać. Z kolei wszystkie osoby, które przyjmą aktualną stawkę w kolejnych latach będą płacić stawkę niższą od aktualnej o ponad 5 złotych za metr kwadratowy. Szczegółowe dane można znaleźć w tabeli poniżej:

  V 2023 – XII 2023 2024 * 2025-2026 *
Wariant czynszu bez „wakacji” 37,75 zł Ok. 32,00 zł Ok. 33,00 zł
Wariant czynszu z „wakacjami” 31,86 zł Ok. 33,60 zł Ok. 34,60 zł

 

*Przy spadku oprocentowania pożyczki do poziomu 7 %  w skali roku i niezmienności pozostałych elementów stawki czynszu

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

bok@ptbs.pl

Tel: +48 61 850 83 21

1 2 3 7

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl