Aktualności


14
sierpień 2023
Informacja o skróceniu godzin pracy 14 sierpnia 2023 roku

Uprzejmie informujemy, iż 14 kwietnia 2023 roku Biuro Obsługi Klienta czynne będzie do godziny 16.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

09
sierpień 2023
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na petycję ws. rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego

Szanowni Najemcy, Spółka przedstawia odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na skierowaną do Pani Minister Anny Moskwa petycji, dotyczącej rekompensat dla zbiorowych odbiorców ciepła sieciowego.

Dokument do pobrania tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Klimatu i Środowiska

02
sierpień 2023
Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii na petycję w sprawie zmiany Ustawy o TBS

Szanowni Najemcy, Spółka przedstawia odpowiedź Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczącą zmiany ustawy z dnia 26 października 1995 o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz opinię prawną dotyczącą tej petycji.

Dokumenty do pobrania tutaj i tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

25
lipiec 2023
Pismo z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W związku z wystąpieniem Spółki do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości renegocjacji oprocentowania lub skrócenia okresu rewizji, zaproponowanie przez EBI instrumentu, który byłby zbliżony do wakacji kredytowych lub wskazania innych rozwiązań przez Bank w związku z istniejącą w Europie trudną sytuacją gospodarczą, Bank udzielił Spółce odpowiedzi.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Pismo skierowane do Banku znajdą Państwo tutaj.

Pismo z odpowiedzią Banku znajdą Państwo  tutaj.

19
lipiec 2023
Informacja o przerwie w dostawie ciepła – Strzeszyn

Szanowni Najemcy

W imieniu Spółki Veolia Energia Poznań S.A. informujemy, że w terminie od 28 lipca 2023 roku od godz: 21:00,
do 29 lipca 2023 roku do godz. 11:00, nastąpi przerwa w dostawie ciepła w następujących lokalizacjach:

 • ul. Moniki Cegłowskiej 1 – 7 A
 • ul. Moniki Cegłowskiej 10 – 22
 • ul. Elżbiety Zawackiej
 • ul. Żołnierzy Wyklętych

W tym czasie prowadzone będą prace związane z modernizacją i rozwojem sieci ciepłowniczej w Poznaniu.

19
lipiec 2023
Zakończył się nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż 30 czerwca 2023 roku, zakończył się nabór wniosków do II etapu inwestycji w programie „POZnań – i zamieszkaj”.

W naborze wpłynęło 457 wniosków na 353 dostępne lokale mieszkalne.

Wszystkie wnioski zostaną teraz szczegółowo zweryfikowane przez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

Lista osób zakwalifikowanych powinna być dostępna do końca br.

19
lipiec 2023
Planowane prace remontowe – Katowicka

Szanowni Najemcy, informujemy, iż w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną następujące prace remontowe:

 • Katowicka 11 C i 11 D – prace remontowe balkonów wraz z malowaniem elewacji przy lokalach mieszkalnych: 92, 93, 97, 98, 102, 103, 107, 108, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 182.

W związku z powyższym PTBS zwraca się z prośbą do mieszkańców o usunięcie z balkonów ruchomości w tym: anten, klimatyzatorów, rowerów, roślin, osłon balkonowych, mebli oraz innych przedmiotów. Ruchomości, które pozostaną na balkonach zostaną potraktowane jako rzeczy porzucone i zostaną zutylizowane na koszt Najemcy.

Prace remontowe będzie realizować firma: „CZAFIKS Rafał Fiksa” tel. 501 457 408.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia związane z powyższymi pracami.

 

19
lipiec 2023
Planowane prace remontowe – Szyperska

Szanowni Najemcy, informujemy, iż w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną następujące prace remontowe:

 • Szyperska 10 C – prace remontowe balkonów wraz z malowaniem elewacji przy lokalu mieszkalnym nr 21. Prace rozpoczną się w okresie od 28 lipca 2023 r.
 • Szyperska 10 A – prace remontowe balkonów wraz z malowaniem elewacji przy lokalach mieszkalnych
  nr 2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33 Prace rozpoczną się w okresie od 28 lipca 2023r.

W związku z powyższym PTBS zwraca się z prośbą do mieszkańców o usunięcie z balkonów ruchomości w tym anten, klimatyzatorów, rowerów, roślin, osłon balkonowych, mebli oraz innych przedmiotów. Ruchomości, które pozostaną na balkonach zostaną potraktowane jako rzeczy porzucone i zostaną zutylizowane na koszt Najemcy.

Przedmiotowe prace remontowe wykonywać będzie firma: „CZAFIKS Rafał Fiksa” tel. 501 457 408.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia związane z powyższymi pracami.

10
lipiec 2023
Planowane prace remontowe

Szanowni Najemcy, informujemy, iż w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną następujące prace remontowe:

ul. Piaskowa 8 – prace dekarskie w zakresie remontu dachu skośnego w terminie od 18.0.2023 r. do 04.09.2023 r.

ul. Szyperska 10 A – prace dekarskie w zakresie remontu dachu skośnego, w terminie od 18.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

ul. Katowicka 11 D – prace dekarskie w zakresie remontu części dachu, w terminie od 18.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

ul. Grabowa 22 A – prace dekarskie w zakresie remontu i konserwacji dachu płaskiego, w terminie od 18.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

ul. Grabowa 22 B – prace dekarskie w zakresie remontu i konserwacji dachu płaskiego, w terminie od 18.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

ul. Grabowa 22 C – prace dekarskie w zakresie remontu i konserwacji dachu płaskiego, w terminie od 18.07.2023 r. do 04.09.2023 r.

Przedmiotowe prace remontowe będzie wykonywać firma: „Zakład Blacharsko-Dekarski Mieczysław Meisner” tel. 602 245 929.

Za utrudnienia przepraszamy.

10
lipiec 2023
Informacja o przerwie w dostawie ciepłej wody ul. Folwarczna

Szanowni Najemcy

Veolia Energia Poznań S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania prac na sieci ciepłowniczej, nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody od 18 lipca 2023 roku, od godz. 5:30, do 20 lipca 2023 roku, do godz. godz. 23:30.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

1 2 3 11

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl