Aktualności


03
czerwiec 2022
Zamknięcie biur 17 czerwca 2022 roku

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 17 czerwca 2022 roku (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

30
maj 2022
Ogłoszenie o naborze

W dniach 13 czerwca (poniedziałek) – 8 lipca (piątek) 2022 roku, odbędzie się uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 3 lub 4 pokojowego w klasycznym systemie TBS.

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się od godz. 7:00 – wnioski złożone przed terminem nie zostaną przyjęte.

Wnioski składane osobiście w siedzibie Spółki oraz wnioski składane drogą mailową, które wpłyną o tej samej godzinie, będą wpisywane na listę naprzemiennie (tzn. 1 wniosek złożony osobiście, 1 wniosek złożony drogą mailową).

Wnioski można składać:

 • Osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu
 • Mailowo na adres nabor@ptbs.pl
 • Pocztą tradycyjną na adres: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Konfederacka 4; 60-281 Poznań

UWAGA! Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali, które zostaną zwolnione w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

 

DRUK WNIOSKU DO POBRANIA

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Oferta – Mieszkania w systemie TBS

11
maj 2022
Informacja o skróceniu godzin pracy 20 maja 2022 roku

Uprzejmie informujemy, iż 20 maja 2022 roku (piątek) biura Spółki przy ul. Konfederackiej w Poznaniu, czynne będą do godziny 13:45.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

15
kwiecień 2022
Informacja o skróceniu godzin pracy 15 kwietnia 2022 roku

Uprzejmie informujemy, iż 15 kwietnia 2022 roku wszystkie biura Spółki czynne będą do godziny 13.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

11
kwiecień 2022
Ogłoszenie dot. uzupełniającego naboru wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”

W dniach 20 kwietnia 2022 r – 20 maja 2022 roku Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania, prowadzić będzie uzupełniający nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla Seniora”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Biura Spraw Lokalowych

08
kwiecień 2022
Informacja o rozliczaniu podatku – lokale przy ul. Elżbiety Zawackiej/Żołnierzy Wyklętych

PTBS Sp. z o.o. uprzejmie przypomina o obowiązku wynikającym z § 8 pkt 10 Umowy najmu:

„Najemca jest zobowiązany co dwa lata w terminie do 31 maja, potwierdzać Wynajmującemu rozliczanie za rok poprzedni Podatku dochodowego (zarówno przez siebie, jak i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania) we właściwym urzędzie skarbowym na terenie Poznania (kserokopia pierwszej strony zeznania PIT z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym lub zaświadczenie wydane przez właściwy urząd skarbowy)”

Wymagane dokumenty prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@ptbs.pl

 

28
marzec 2022
„POZnań i zamieszkaj” informacja dla wnioskodawców

Z uwagi na zakończenie prac Komisji Kwalifikacyjnej programu „POZnań i zamieszkaj”, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. wyjaśnia, iż aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Po zakończeniu postępowania, wyborze wykonawcy i ustaleniu wysokości partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Spółka rozpocznie proces przyznawania lokali mieszkalnych osobom wpisanym na listę uczestników programu (zgodnie z kolejnością na liście osób oczekujących).

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość.

 

 

 

27
styczeń 2022
Oferta pracy: Analityk finansowy

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

zatrudni na stanowisku

ANALITYK FINANSOWY

Miejsce pracy: Poznań

 

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie analiz ekonomicznych dotyczących inwestycji prowadzonych przez Spółkę.
 2. Sporządzanie raportów i analiz finansowych, w tym wieloletnich prognoz finansowych oraz uczestnictwo w procesie planowania i budżetowania firmy.
 3. Raportowanie zagadnień związanych wykorzystaniem pomocy publicznej.
 4. Prowadzenie monitoringu i analiz rynku nieruchomości.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (nauki ekonomiczne)
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel (kluczowa kompetencja)
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie dodatkowym atutem
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i organizacyjne
 • Samodzielność w działaniu, komunikatywność
 • Obowiązkowość i dokładność

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w oparciu o umowę na pełen etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Przyjazną atmosferę
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • Benefity: grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku), pakiet medyczny

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 18 kwietnia 2022 roku, mailem na adres sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby

Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

27
styczeń 2022
Informacja – zasób leszczyński

Informujemy, iż zatwierdzona została nowa taryfa MPWiK w Lesznie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Od 20.01.2022 r. nowa stawka zaliczki na zimną wodę i ścieki wynosi 11,55 zł/m3. W związku ze zmianą, od 01.02.2022 r. PTBS Sp. z o.o. aktualizuje stawki zaliczek na zimną wodę.

10
styczeń 2022
Informacja – nowa stawka opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

Informujemy, iż zatwierdzona została nowa taryfa firmy AQUANET S.A. na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Od 07.10.2021 r. nowa stawka zaliczki na zimną wodę i ścieki wynosi 12,42 zł/m3.

W związku ze zmianą, od 01.01.2022 r. PTBS Sp. z o.o. aktualizuje stawki zaliczek na zimną wodę.

1 2 3 19

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl