Aktualności


15
Październik 2018
Nowa ul. Folwarczna w przyszłym roku

Rada Miasta zwiększyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki na rozbudowę ul. Folwarcznej. Jeżeli po przeanalizowaniu oferty przetargowej będzie ona spełniała wszystkie warunki, to w przyszłym roku mieszkańcy z okolic ulic Folwarcznej i Kobylepole będą mogli korzystać z nowej drogi. Dzięki której dostaną się do pętli Franowo i dalej komunikacją miejską w stronę centrum. Docelowo, wzdłuż ul. Folwarcznej, utworzone będzie połączenie autobusowe.

Prace obejmują: budowę i rozbudowę ul. Folwarcznej na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Stalowej (wraz połączeniem ul. Szwajcarskiej i Folwarcznej), rozbudowę ul. Stalowej od ul. Folwarcznej do Piwnej, budowę małego ronda na połączeniu ul. Stalowej i Folwarcznej, rozbudowę skrzyżowania ul. Piwnej, Kobylepole i Stalowej do skrzyżowania typu małe rondo. Wybudowane zostaną również przejścia i przejazdy kolejowe, droga rowerowa, chodnik, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Nasadzona zostanie nowa zieleń.

Nowe rozwiązanie komunikacyjne uspokoi ruch na ul. Folwarcznej, Browarnej i Dymka. Ulica połączy osiedle PTBS z pętlą tramwajową. Dzięki przebudowie ulicy mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dostać się do centrum.

Źródło: www.poznan.pl

26
Wrzesień 2018
Na sprzedaż: działka na Strzeszynie

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. posiada na sprzedaż działkę o powierzchni 7723 m² zlokalizowaną na Strzeszynie. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Grunty w aktualnym wykazie zbycia.

05
Wrzesień 2018
Informacja dla osób ubiegających się o przydział mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności” – etap II

Od momentu zakończenia naboru, do chwili obecnej Komisja Kwalifikacyjna, na cyklicznie odbywających się spotkaniach, rozpatrzyła 396 wniosków z 620 złożonych. Po każdym posiedzeniu Komisji wnioskodawcy, których wnioski nie zostały zakwalifikowane, byli informowani o jej decyzji (czy ich wniosek został odrzucony lub czy wymaga uzupełnienia). Osobom, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, zgodnie z regulaminem przysługuje możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Rady Nadzorczej Spółki, której posiedzenia odbywają się w określonych odstępach czasu.

Na podstawie pozostającej do rozpatrzenia ilości wniosków oraz czasu wymaganego na rozpatrzenie ewentualnych odwołań, szacujemy, że cały proces zakończy się w październiku bądź listopadzie br. Prosimy mieć jednak na uwadze, że termin ten jest zależny od ilości odwołań, które mogą spłynąć do Rady Nadzorczej i może ulec zmianie.

Dopiero po zakończeniu całej procedury weryfikacji wniosków, Komisja Kwalifikacyjna ustali kolejność wpisu na listę oczekujących na przydział mieszkania, o czym zostaną poinformowani wnioskodawcy.

Jednocześnie trwa proces wyłonienia wykonawcy II etapu inwestycji. Po jego zakończeniu możliwe będzie oszacowanie kosztów partycypacji w II etapie programu, a następnie rozpoczęcie przydzielania konkretnych mieszkań i zawierania stosownych umów. O wyłonieniu wykonawcy będziemy informować zarówno na naszej stronie internetowej, jak i facebooku.

08
Sierpień 2018
Komunikat: Veolia Energia Poznań S.A

Szanowni Państwo zgodnie z informacją przekazaną od Veolia Energia Poznań S.A informujemy, że:

 • od dnia 1 sierpnia 2018 r. dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej, zostaną wprowadzone nowe ceny za wytwarzanie i dystrybucję,
 • średnia łączna cena będzie wyższa o około 0,3%.

PTBS Sp. z o.o. nie przewiduje wprowadzenia zmiany wysokości zaliczek dla najemców mieszkań i lokali użytkowych usytuowanych w budynkach PTBS.

07
Sierpień 2018
Godziny pracy 8 i 9 sierpnia 2018 r.

Szanowni Państwo,

w dniach 8 i 9 sierpnia biura Spółki będą czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

06
Lipiec 2018
Zakończenie naboru

Nabór wniosków do programu „Najem z dojściem do własności” – II etap zakończył się 2 lipca. W czasie jego trwania Spółka zarejestrowała ponad 600 wniosków. Obecnie są one rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną, która weryfikuje ich poprawność – w przypadku braku dokumentów we wniosku Komisja wezwie danego wnioskodawcę do ich uzupełnienia. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.

17
Maj 2018
Godziny pracy w dniu 18.05.18

Szanowni Państwo,

w dniu jutrzejszym biura Spółki będą czynne do godziny 13.45. Za utrudnienia przepraszamy.

11
Maj 2018
Ogłoszenie naboru do programu „Najem z dojściem do własności”
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
ogłasza
nabór wniosków o przydział mieszkania w ramach programu:
„Najem z dojściem do własności” – II ETAP – ul. Koszalińska w Poznaniu
Nabór trwa od 21.05.2018 r. do 02.07.2018 r.

 

Warunki uczestnictwa w programie:
 • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS.
 • Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w regulaminie programu.
 • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.
Płatności:
 • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (około 1500 zł za m2).
 • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wstępna kalkulacja stawki czynszu wynosi około 19,00 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat. Możliwość wykupu mieszkania nie wcześniej niż po upływie 5 lat od zawarcia umowy najmu.

 

Szczegółowe informacje, wnioski do pobrania oraz regulamin programu „Najem z dojściem do własności” dostępne w zakładce Najem z dojściem do własności oraz w Biurze Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o. przy ul. Konfederackiej 4, tel.  61 850 83 35/37/47/21.

23
Kwiecień 2018
Zamknięcie biur 2 maja

Szanowni Państwo, 2 maja biura Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

17
Kwiecień 2018
Najem z dojściem do własności – II etap

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę kolejnych etapów inwestycji na Strzeszynie, gdzie powstają mieszkania w programie „Najem z dojściem do własności”. Budowa II etapu rozpocznie się w III kwartale br.

Nabór wniosków na mieszkania realizowane w II etapie planowany jest na maj br. O dokładnym terminie naboru poinformujemy niebawem, zarówno na stronie internetowej, jak i na naszym fanpage’u Mieszkania Poznania oraz newsletterem.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROGRAMIE “NAJEM Z DOJŚCIEM DO WŁASNOŚCI”

1 2 3 8

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl