Aktualności


13
Kwiecień 2021
Oferta pracy: referent ds. księgowości

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo na stanowisku:

Referent ds. księgowości

Miejsce pracy: Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów kosztowych,
 • wystawianie faktur w systemie FK,
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • wiedza merytoryczna z zakresu rachunkowości i podatków,
 • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,
 • dokładność, sumienność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,

Oferujemy:

 • umowę o pracę na okres zastępstwa,
 • stabilną pracę w renomowanej Spółce,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 25.04.2021 r. przesyłając na adres sekretariat@ptbs.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby. Załączenie poniższej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

01
Kwiecień 2021
Informacja dla osób biorących udział w naborze uzupełniającym do programu “Najem z dojściem do własności”

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem 31 marca br. naboru uzupełniającego do programu “Najem z dojściem do własności” informujemy, że wnioski, które wpłynęły do Spółki w wyznaczonym terminie, będą następnie weryfikowane przez Komisję Kwalifikacyjną pod względem spełniania kryteriów określonych w regulaminie programu. Osoby, które złożyły wnioski niekompletne, będą indywidualne proszone przez Komisję o ich uzupełnienie.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom, których wnioski nie zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie “Najem z dojściem do własności” zostanie ogłoszona po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań przez Radę Nadzorczą.

01
Kwiecień 2021
Życzenia Wielkanocne

Ciepłych, rodzinnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych, wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym życzą Zarząd i pracownicy Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

26
Marzec 2021
Ostatnie dni naboru uzupełniającego do programu “Najem z dojściem do własności”

Szanowni Państwo, przypominamy że do środy 31 marca można składać wnioski o przydział lokalu mieszkalnego w programie “Najem z dojściem do własności”. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce programu oraz ogłoszeniu o naborze.

19
Luty 2021
Nabór uzupełniający do programu “Najem z dojściem do własności”
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ogłasza
uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 2 lub 3 pokojowego
na Strzeszynie w programie
„Najem z dojściem do własności” etap II, Koszalińska, Poznań

 

Nabór wniosków trwa od 8.03.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania, a w przypadku posiadania takiego tytułu, wyzbycie się go do dnia podpisania umowy najmu z PTBS.
 • Spełnianie kryteriów dochodowych określonych w Regulaminie Programu.
 • Rozliczanie lub zadeklarowanie rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.

Płatności:

 • partycypacja w wysokości 30% wartości kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tj. około 2050 zł za 1 m2 powierzchni lokalu, całkowita wysokość partycypacji jest zależna od metrażu danego lokalu),
 • kaucja: 3- krotność miesięcznego czynszu (wstępna kalkulacja stawki czynszu wynosi około 27,00 zł/m²; wpłata kaucji jest wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego).

Umowa najmu i partycypacji zostaje zawarta na czas określony, nie krótszy jednak niż 25 lat.

Możliwość wykupu mieszkania następuje nie wcześniej niż po 5 latach od zawarcia umowy najmu. Lokale dostępne w programie są wykonane w standardzie „pod klucz” i nie wymagają nakładu finansowego na wykończenie. Planowane zasiedlenie: wrzesień 2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o. – Poznań, ul. Konfederacka 4, tel.  tel.  61 850 83 35/37/47.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami oraz regulamin programu dostępne w zakładce “Najem z dojściem do własności

Zobacz również: W jaki sposób złożyć wniosek?

16
Luty 2021
Pomoc dla przedsiębiorców / I kwartał 2021 r.

Propozycja spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. skierowane do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku utrzymania obowiązujących obostrzeń.

Rozwiązanie proponowane przez Spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w związku z trwającym stanem epidemii oraz utrzymaniem obowiązujących obostrzeń są objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, przedłuża możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 marca 2021r. O obniżenie czynszu mogą wnioskować podmioty gospodarcze, które są objęte zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na podstawie wprowadzonych ustaw i rozporządzeń. Rodzaje działalności objęte częściowym i czasowym umniejszeniem opłat czynszowych: biura podróży oraz działalność związana z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci i dorosłych. Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

 • wniosek o zmianę warunków płatności czynszu,
 • oświadczenie.

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

 1. na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
 2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: grudzień 2019/grudzień 2020 uzyskali o co najmniej 25 % niższe przychody,
 3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany warunków płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS,  regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE

 

 

 

04
Luty 2021
Nabór uzupełniający do programu „Mieszkanie dla Absolwenta”

 

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
ogłasza nabór uzupełniający wniosków na mieszkania 1 i 2 pokojowe do programu
 „Mieszkanie dla Absolwenta”
nabór wniosków trwa od 15.02.2021 r. do 05.03.2021 r.

 

PARTYCYPANTAMI mogą być:

uczelnie, pracodawcy – działający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników, a także osoby fizyczne.

NAJEMCAMI wskazanymi przez partycypantów mogą  być w szczególności:

absolwenci wyższych uczelni (do 5 lat od ukończenia studiów), posiadający dochód mieszczący się w określonych progach regulaminowych, którzy nie ukończyli 36 roku życia. Umowa najmu podpisywana jest na czas określony, na okres 10 lat.

Opis inwestycji:

 • inwestycja jest zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Macieja Palacza
 • 1 i 2-pokojowe lokale mieszkalne, o metrażu od 38 m² 56 m²
 • parking naziemny i podziemny oraz stojaki na rowery

Płatności:

 • partycypacja: kształtuje się na poziomie ok. 750 zł/m², całkowita wysokość partycypacji jest zależna od metrażu danego lokalu,
 • kaucja: 6-krotność miesięcznego czynszu – przy obecnej stawce czynszu wynoszącej 13,07 zł/m², kształtuje się na poziomie od ok. 3 – 4,5 tys. zł; wpłata kaucji wymagana jest na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego;

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W tym wypadku należy przesłać skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami oraz podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rejestracji wniosku.

 • pocztą tradycyjną na adres Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań

 

REJESTRACJA WNIOSKÓW:

Rejestracja wniosków pierwszego dnia naboru rozpocznie się o godzinie 7.00.

Wnioski, które spłyną do Spółki przed tym terminem, nie będą rejestrowane.
W takim przypadku konieczne będzie ponowne przesłanie dokumentu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o. – Poznań, ul. Konfederacka 4, tel.  tel.  61 850 83 35/37/47. Zobacz zakładkę programu Absolwent.

Pobierz REGULAMIN PROGRAMU ABSOLWENT

 

 

04
Luty 2021
Informacja dla najemców: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Przysługuje on najemcom lokali mieszkalnych, którzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

 

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

 

Osoby uprawnione do świadczenia

świadczenie skierowane jest wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu lub podnajmu spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 • Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją — „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, należy zawrzeć ww. adnotację)
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego (druk oświadczenia do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Pomoc mieszkaniowa – dodatek mieszkaniowy)
 • oświadczenie, iż lokal mieszkalny w dniu składania wniosku lub inny lokal mieszkalny był najmowany albo podnajmowany przed dniem 14 marca 2020 r. oraz, czy przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (druk oświadczenia do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Pomoc mieszkaniowa – dodatek mieszkaniowy)
 • dokumenty potwierdzające   wysokość    miesięcznego    czynszu    opłacanego w dniu 14 marca 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu
 • otrzymać i złożyć wniosek o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

zgłoś się do Działu Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną za pośrednictwem POZnan*Kontakt pod numerem 61 646-33-44.

Termin i sposób załatwienia

 • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę przyznaje się na wniosek złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu klient może złożyć tylko jeden raz

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na okres 6 miesięcy (lub na okres krótszy tj. na czas obowiązywania umowy najmu do zajmowanego lokalu), licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W   przypadku   gdy   osoba    ubiegająca    się   o   dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu posiada prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej – decyzja wcześniejsza ulega skróceniu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie jest stałą i równą dla wszystkich kwotą – jego wyliczenie odbywa się indywidualnie w każdej sprawie. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę lub podnajemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

 

Wszystkie informacje o tym kto może być wnioskodawcą, na jakich zasadach przyznawane i wypłacane jest świadczenie, jakie dokumenty należy złożyć oraz druki dokumentów do pobrania znajdują się na stronie Poznańskiego Centrum Świadczeń www.pcs.poznan.pl Klienci mogą również zgłaszać się osobiście do Działu Obsługi Klienta w siedzibach Poznańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz ul. Małachowskiego 10 w Poznaniu.

04
Styczeń 2021
Zmiana wysokości opłat za wywóz odpadów

Zgodnie z Uchwałą ZM GOAP z dnia 2 listopada 2020 r. NR LXI/294/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych w Poznaniu:

 • Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby,
 • Jednorodzinnych – 28 zł od osoby.

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

30
Grudzień 2020
Godziny otwarcia biur w dniu 31 grudnia 2020

Zarząd Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia br. (czwartek) wszystkie biura Spółki czynne będą do godziny 13:00

Za utrudnienia przepraszamy.

1 2 3 16

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl