Aktualności


26
Czerwiec 2019
Informacja dla osób biorących udział w I etapie programu “Najem z dojściem do własności”

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie otrzymacie informacje o wysokości partycypacji i przewidywanej stawce czynszowej, a także terminie podpisania aneksu do umowy. Korespondencja zostanie przekazana zgodnie ze wskazaną formą kontaktu.

26
Czerwiec 2019
Godziny otwarcia biur

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym biura Spółki będą czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

24
Czerwiec 2019
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019

Od 1 lipca 2019 r. zmienia się stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona do ZM GOAP. Począwszy od lipca opłatę należy uiszczać w zmienionej wysokości według poniższych stawek:

 

Nieruchomość Stawka opłaty od jednego mieszkańca
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie). Terminy i sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

 

Więcej informacji na stronie ZM GOAP

04
Czerwiec 2019
Informacja dla osób ubiegających się o przydział lokalu w programie Mieszkanie dla Absolwenta

Nabór uzupełniający do programu Mieszkanie dla Absolwenta zakończył się 30 maja br. Następnie Komisja Kwalifikacyjna będzie weryfikować złożone wnioski o przydział lokalu mieszkalnego pod kątem spełniania przez wnioskodawców warunków określonych w regulaminie programu. Spodziewany termin podania wyników to przełom lipca i sierpnia br.

 

21
Maj 2019
Godziny pracy 24 maja

Szanowni Państwo, w piątek 24 maja biura Spółki będą czynne do godziny 14.45. Za utrudnienia przepraszamy.

10
Maj 2019
Oferta pracy: specjalista ds. technicznej obsługi zasobów

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

zatrudni na stanowisku:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI ZASOBÓW

 

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzenie częściowych i końcowych odbiorów robót remontowo-budowlanych lokali mieszkalnych, użytkowych oraz części wspólnych zasobów mieszkaniowych PTBS,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót,
 • uczestnictwo w wizjach lokalnych dotyczących zgłaszanych usterek, typowania lokali do remontu, potwierdzeń usunięcia wad,
 • współpraca w zakresie realizacji remontów z właściwymi komórkami Spółki,
 • szacowanie kosztów prac remontowo-budowlanych,
 • przygotowywanie danych, zestawień do raportów i sprawozdań,
 • przygotowywanie propozycji do planów remontowych na dany rok,
 • prowadzenie dokumentacji przeglądowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Książki Obiektu Budowlanego).

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • umiejętności czytania dokumentacji technicznej (projektów budowlanych itp.),
 • znajomość MS Word, Excel, Power Point,
 • mile widziana znajomość przepisów prawa budowlanego oraz programu AutoCad,
 • mile widziana umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę po okresie próbnym,
 • stabilną pracę w renomowanej Spółce,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • świadczenia w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o wysłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 3 czerwca 2019 roku na adres sekretariat@ptbs.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

26
Kwiecień 2019
Nabór uzupełniający do programu „Mieszkanie dla Absolwenta”
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
ogłasza nabór uzupełniający wniosków na mieszkania 1 i 2 pokojowe dostępne w programie
 „Mieszkanie dla Absolwenta”
Nabór trwa od 13.05.2019 r. do 30.05.2019 r.

 

PARTYCYPANTAMI mogą być:

 • osoby fizyczne
 • uczelnie, pracodawcy – działający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników

NAJEMCAMI wskazanymi przez partycypantów mogą być w szczególności:

absolwenci wyższych uczelni (do 5 lat od ukończenia studiów), posiadający dochód mieszczący się w określonych progach ustawowych, którzy nie ukończyli 36 roku życia. Umowa najmu podpisywana jest na czas określony, na okres 10 lat.

Opis osiedla:

 • lokalizacja przy ulicy Palacza 138 –140 w Poznaniu
 • dostępne 1 i 2-pokojowe lokale mieszkalne, metraże od ok. 38 m² do ok. 56 m²
 • parking naziemny i podziemny oraz stojaki na rowery na terenie osiedla

Płatności:

 • partycypacja: ok. 750 zł/m² (tj. od ok. 28,5 do ok. 42 tys. zł)
 • kaucja: 3-krotność miesięcznego czynszu podstawowego (tj. od ok. 2850 do ok. 4200 zł), wpłata kaucji wymagana na dzień podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • czynsz: 12,50 zł / m² (tj. stawka czynszu po rabacie 50 %)
 • media według indywidualnych naliczeń

 

Pobierz:
WNIOSEK
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
REGULAMIN

 

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) w Biurze Obsługi Klienta Poznańskiego TBS sp. z o.o., Poznań, ul. Konfederacka 4, w godzinach:
poniedziałek 07.00 – 17.00,
wtorek – piątek 8:00 – 16:00.

Więcej informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, tel. 61 85 08 335 lub 61 85 08 337, email: bok@ptbs.pl.
Zobacz zakładkę programu „Mieszkanie dla Absolwenta”

 

 

26
Kwiecień 2019
Zamknięcie biur 2 maja

Szanowni Państwo, w czwartek 2 maja biura Spółki będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

23
Kwiecień 2019
Zobacz co zyskujesz rozliczając PIT w Poznaniu

Jednym z ważnych źródeł budżetu Miasta jest udział z wpływów z podatku PIT płaconego przez osoby, które w deklaracji podatkowej wskażą Poznań, jako miejsce rozliczenia tego podatku. Wiele osób jednak nie wie, że aby rozliczać podatki w Poznaniu, nie trzeba być tu zameldowanym, wystarczy, że miasto jest ich ośrodkiem życiowym na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.

Czy wiesz, że jeśli 10 000 nowych osób zdecyduje się płacić podatki w Poznaniu, budżet Miasta zyska 22 miliony złotych? A to oznacza więcej środków na rozwój Miasta i jego mieszkańców, a więc i Twój!

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę www.glanc.poznan.pl

18
Kwiecień 2019
Życzenia świąteczne

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych życzą Zarząd i pracownicy Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

 

1 2 3 11

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl