Aktualności


20
Październik 2020
Obsługa Klientów w czasie zagrożenia epidemicznego

Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS działa według następujących zasad:

 • podstawową formą kontaktu pozostaje telefon oraz poczta elektroniczna,
BOK: tel. 61 850 83 35   email: bok@ptbs.pl
CZYNSZE: tel. 61 850 83 29 / 23  kom. 733 556 667 email: czynsze@ptbs.pl
WINDYKACJA: tel. 61 850 83 45 kom. 509 735 052 email: windykacja@ptbs.pl

 

 • wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 61 850 83 35. Umawianie osobistych spotkań będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. Sprawy niewymagające osobistego kontaktu zostaną obsłużone w formie zdalnej,
 • w przypadku zaplanowanych wizyt prosimy o punktualność, aby do minimum ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych budynku,
 • w siedzibie Spółki obowiązuje nakaz noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń – zapewniamy środki do dezynfekcji oraz jednorazowe długopisy,
 • w pokoju przyjęć może znajdować się jedynie jedna obsługiwana osoba.

Wytyczne dotyczą również dyżurów pełnionych przez administratorów na osiedlach oraz pozostałych działów Spółki.

Powyższe zmiany są podyktowane troską i dbałością o zdrowie naszych klientów i pracowników. Prosimy o stosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Dzięki eBOK:
 • sprawdzisz stan salda
 • pobierzesz wystawioną fakturę
 • wykonasz przelew online
 • odszukasz dokumenty dotyczące najmowanego lokalu
 • wyślesz do nas wiadomość
 • masz dostęp do bieżących ważnych informacji

Wszystkie osoby, które do tej pory nie skorzystały z możliwości elektronicznego kontaktu i nie zalogowały się na platformie eBOK, bardzo serdecznie zapraszamy. Logowanie do systemu odbywa się w bardzo prosty sposób. W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod wskazanymi wyżej numerami telefonów. Przejdź do eBOK

19
Październik 2020
Osiedle Na Strzeszynie Inwestycją Roku 2019

Miło nam poinformować, że najnowsza inwestycja Poznańskiego TBS – osiedle Na Strzeszynie – zajęła 1 miejsce w konkursie Inwestycja Roku 2019 w kategorii inwestycje mieszkalne – budowa nowych obiektów. Konkurs organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy i gratulujemy pozostałym laureatom.

Celem konkursu jest promowanie zastosowania nowoczesnych technologii, funkcjonalności, energooszczędności, udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, a także przywracanie walorów estetycznych obiektów.

01
Wrzesień 2020
ZM GOAP: zmiany zasad segregowania odpadów

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała je do wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym prawie miejscowym i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które obowiązują od 1 września 2020 r.


CO SIĘ ZMIENIA?

 1. Obowiązek segregacji
 2. Sposób segregacji
 3. Opłaty w przypadku braku segregacji

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 września 2020 roku segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa


JAK SEGREGOWAĆ? PRZECZYTAJ:


ILE BĘDĄ WYNOSIĆ OPŁATY?

 • stawka dla nieruchomości wielorodzinnych od 1 września br. to nadal 14 zł za osobę,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – również bez zmian – 16 zł od mieszkańca,
 • jeżeli mieszkańcy nie dopełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie podwyższona i stanowić będzie trzykrotność dotychczasowej opłaty odpowiednio 42 zł i 48 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość

SEGREGUJMY I ZAGĘSZCZAJMY ODPADY!

Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych, leży to w interesie wszystkich Państwa. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem:

 • zgniatajmy butelki i kartony przed ich wyrzuceniem
 • nie stawiajmy śmieci obok pojemników
 • nie bądźmy obojętni, zwróćmy uwagę sąsiadowi
 • zadbajmy wspólnie o jakość naszego życia, estetykę otoczenia i wygląd naszych osiedli

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? WEJDŹ NA: www.goap.org.pl 

21
Sierpień 2020
Weź udział w ankiecie i pomóż nam dostosować ofertę do swoich potrzeb!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, której zadaniem jest zbadanie preferencji mieszkaniowych osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w programie „Najem z dojściem do własności” realizowanym w formie zabudowy jednorodzinnej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na dopasowanie planowanej oferty Poznańskiego TBS do oczekiwań przyszłych klientów.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas.

WYPEŁNIAM ANKIETĘ

20
Sierpień 2020
Otwarcie placów zabaw

Szanowni Państwo, osiedlowe place zabaw zostały ponownie otwarte. Jednakże korzystanie z nich podlega pewnym ograniczeniom. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa z użytkowania zostały wyłączone piaskownice, a ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń korzystanie z placu zabaw możliwe będzie tylko w ściśle określonych godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z placów zabaw znajdują się na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie placów zabaw.

Przypominamy również Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 

10
Sierpień 2020
Oferta pracy: pracownik ds. archiwizacji i obsługi klienta

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo na stanowisku:

PRACOWNIK DS. ARCHIWIZACJI I OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym biegła znajomość Excela),
 • dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, sumienność.

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o wysłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30 sierpnia 2020 roku na adres:

 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

10
Sierpień 2020
Zamknięcie biur 14 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 14 sierpnia br. (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne w związku z przypadającym na 15 sierpnia (sobota) dniem ustawowo wolnym od pracy.

Za utrudnienia przepraszamy.

09
Lipiec 2020
Informacja dla osób biorących udział w III naborze wniosków do programu „Najem z dojściem do własności”.

Biuro Obsługi Klienta obecnie wstępnie weryfikuje wnioski złożone w naborze do programu „Najem z dojściem do własności”. Po zakończeniu wstępnej weryfikacji przez BOK wnioski zostaną przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej celem ostatecznej weryfikacji i ustalenia kolejności na Liście Mieszkaniowej. Orientacyjny termin ustalenia Listy Uczestników Programu to okres wrzesień – październik br. O wynikach naboru wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) po zakończeniu prac Komisji.

30
Czerwiec 2020
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  drugie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  drugie w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020. Organizatorem Rankingu jest redakcja Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

W bieżącej edycji rankingu kapituła oceniała ponad czterdzieści aplikacji, które spłynęły do redakcji z całego kraju, decydując się ostatecznie na wyłonienie czołowej 10. najlepszych TBS-ów w Polsce. Poznański TBS po raz piąty zajmuje miejsce w czołówce rankingu.

Ranking ma na celu wyłonienie czołowych przedstawicieli tak ważnego dla każdego miasta organizmu, jakimi są TBS-y. Poza wyróżnieniem najlepszych Ranking ma przybliżyć czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz internautom problematykę związaną z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym.

To najlepsza okazja dla branży mieszkaniowej i jej kluczowych przedstawicieli do pochwalenia się sukcesami. Ponowne zajęcie przez Poznańskie TBS miejsca w czołówce rankingu potwierdza jego pozycję lidera.

Gratulujemy pozostałym Laureatom.

Strefa Gospodarki: Ogólnopolski Ranking Najlepszych Towarzystw Budownictwa Społecznego za rok 2020

29
Czerwiec 2020
Ogłoszenie: biegły rewident

RADA NADZORCZA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 1. Przedmiot ogłoszenia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-281 ul. Konfederacka 4, KRS nr 0000030524 (dalej „Spółka”) za lata 2020, 2021. Spółka dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.
 2. Przyjmuje się następujące warunki wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki:
 • udokumentowana znajomość branży i problemów towarzystw budownictwa społecznego,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie podmiotu lub osób wykonujących badanie w działalności audytorskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 300.000.000,00 zł,
 • gotowość rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego w październiku roku badanego, tak aby wstępne wyniki uzyskać do dnia 31.01.2021 r. i 31.01.2022 r., a zamknięcie ostateczne badania sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2021 r. i 31.03.2022 r.,
 • wykonanie w ramach umowy, weryfikacji poprawności kalkulacji wskaźników określonych w umowie kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wyliczonych na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego,
 • wykonanie w ramach umowy, potwierdzenia raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, w których uznano za konieczne dokonanie sprostowania nieistotnych błędów,
 • wykonanie aktualizacji raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, z uwagi na ujawnienie zdarzeń istotnych po dacie sporządzenia sprawozdań i ich zweryfikowania przez audytora, a przed datą ostatecznego zatwierdzenia. Koszt aktualizacji przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • kompletność/zgodność przedłożonej oferty z treścią zaproszenia PTBS do składania ofert,
 • gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 • gotowość spotkań informacyjnych ze Wspólnikami zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Kryteria:

 • koszt wykonania badania sprawozdania finansowego przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • koszt wykonania badania przy umowie zawartej na kolejny dwuletni okres.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 31.07.2020 r. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w sekretariacie, albo w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.pl.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

1 2 3 14

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl