Aktualności


23
styczeń 2023
Rozpoczęcie budowy „POZnań i zamieszkaj”

17 stycznia 2023 r  ruszyła budowa nowego osiedla na Strzeszynie. Program „POZnań i zamieszkaj” zainaugurowała Dyrektor Biura Spraw Lokalowych Katarzyna Kaszubowska, oraz Prezes Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Andrzej Konieczny. W miejscu, w którym symbolicznie rozpoczęto budowę – pomiędzy ulicą Jana Wiencka, a Adama Poszwińskiego – powstanie blisko 550 lokali mieszkalnych.

17
styczeń 2023
Zmiana stawki czynszu za mieszkania PTBS

Szanowni Państwo,

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 maja 2023 roku zmieniona zostanie wysokość stawek czynszu w zasobach poznańskiego TBS.

Poniżej zamieszczamy oficjalny komunikat w tej sprawie.

Z dokumentem można się zapoznać tutaj

23
grudzień 2022
Zmiana taryfy cen energii cieplnej

Szanowni Państwo!

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 27 grudnia 2022r. VEOLIA Energia S.A wprowadziła kolejną zmianę taryfy cen energii cieplnej.

Podwyżka od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. łącznie ze zwiększonym VAT-em wyniesie ok. 85% (podatek VAT od energii cieplnej wzrasta z 5% na 23% z uwagi na zakończenie okresu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej).

Dotychczasowa taryfa

Taryfa  od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

41,64 zł  +  5% VAT

65,81 zł + 23% VAT

 

W związku z powyższym, z dniem 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegnie  wysokość zaliczek na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Nowe naliczenia będą obowiązywały od stycznia 2023 r.

 

 

 

09
grudzień 2022
Jak wyglądają zamówienia publiczne w branży budowlanej?

Jesteśmy dumni, że w ostatnim czasie uczestniczyliśmy w ciekawym projekcie.

Od kilku lat współpracujemy z firmą Open Nexus, która chciała przedstawić jak w naszej firmie funkcjonują zamówienia publiczne.

Z filmu dowiesz się m. in o różnych etapach zamówień publicznych, a także o naszych projektach mieszkaniowych, takich jak „Poznań i zamieszkaj”.

Zobaczcie najnowszy wywiad z nami!

 

10
październik 2022
Informacja dotycząca wydzielenia zasobu Leszczyńskiego

Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. informuje, iż wspólnik Spółki – Miasto Poznań podjął decyzję o restrukturyzacji Spółki i wydzieleniu z PTBS części działalności obejmującej zasób mieszkaniowy  położony w Lesznie i przeniesieniu tego zasobu na rzecz nowoutworzonej spółki działającej pod firmą: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. w organizacji (dalej także „LSIM”).

Od dnia rejestracji podziału tj. od dnia 30 września 2022 r. własność zasobu leszczyńskiego tj. budynków położonych w Lesznie przy ul. Ks. Marciniaka oraz ul. T. Rejtana przeszła z PTBS na LSIM. Na LSIM, w związku z sukcesją generalną, przeszły ponadto wszelkie prawa i obowiązki z zawartych uprzednio przez PTBS umów. Sukcesja generalna oznacza dla najemców/partycypantów, że ww. umowy, w miejsce spółki PTBS, wstąpiła spółka LSIM bez potrzeby zawierania porozumień zmieniających i aneksów. Obowiązki PTBS jako dotychczasowego wynajmującego i administratora będzie  kontynuował LSIM z siedzibą w Poznaniu przy ul. Konfederackiej 4. Zasady i warunki wynikające z zawartych umów  pozostają dla najemców/partycypantów niezmienione.

Spółka LSIM prześle do wszystkich najemców lokali położonych przy ul. Ks. S. Marciniaka i T. Rejtana w Lesznie stosowną informację dotyczącą przeprowadzonej restrukturyzacji wraz ze wskazaniem nowego numeru konta do dokonywania wpłat należności wynikających z zawartych umów.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

 

05
sierpień 2022
PTBS w gronie finalistów międzynarodowego konkursu „Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Mieszkalnictwa”

Program „Mieszkanie dla Absolwenta” został wyróżniony w międzynarodowym konkursie „Europejskie Nagrody Odpowiedzialnego Mieszkalnictwa”.

European Responsible Housing Initiative (ERHIN) to projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest doprowadzenie do wzmocnienia społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze mieszkalnictwa poprzez podnoszenie świadomości, transfer wiedzy i narzędzi oraz dialog z interesariuszami na poziomie europejskim.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego znalazło się w zaszczytnym gronie finalistów, w kategorii „Fair financing”, czyli uczciwe i rzetelne finansowanie na rzecz przystępności cenowej mieszkań.

Program „Mieszkanie dla Absolwenta” został zrealizowany w 2015 roku przy ul. Macieja Palacza w Poznaniu. Inicjatywa jest skierowana do pracujących w Poznaniu absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 36 roku życia.

Cieszymy się, że nasz wyjątkowy projekt został doceniony.

Relacja z gali do obejrzenia https://www.youtube.com/watch?v=HgB1Idipqls&t=6443s

 

03
sierpień 2022
Informacja dla wnioskodawców programu „POZnań i zamieszkaj”

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania, które dotyczy zamówienia publicznego na budowę lokali mieszkalnych w programie „POZnań i zamieszkaj”.

Poprzednie postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Spółka rozpocznie proces przyznawania lokali mieszkalnych niezwłocznie  po wyłonieniu wykonawcy inwestycji i rozpoczęciu budowy. Proces realizacji inwestycji zaplanowano na 22 miesiące.

 

 

 

 

 

19
lipiec 2022
Uzupełniający nabór wniosków o przydział mieszkania 1 pokojowego w programie „Mieszkanie dla Absolwenta”

 

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

ogłasza uzupełniający nabór wniosków na mieszkania 1 pokojowe w programie

 „Mieszkanie dla Absolwenta”

nabór trwa od 17-31 sierpnia 2022 roku

 

PARTYCYPANTEM może być:

 • osoba fizyczna
 • uczelnia, pracodawca – działający w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników

 

NAJEMCĄ wskazanym przez partycypanta może być osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 • absolwent wyższej uczelni (do 5 lat od ukończenia studiów)
 • posiadająca dochód mieszczący się w określonych progach regulaminowych
 • która nie ukończyła 36 roku życia
 • opłacająca lub zobowiązująca się do opłacania podatku dochodowego w Poznaniu
 • nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Poznań ( w przypadku, gdy wnioskodawca posiada w/w prawo, oświadcza, iż najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu z PTBS wyzbędzie się w/w prawa).

 

Opis osiedla:

 • lokalizacja przy ulicy Palacza 134–140 A w Poznaniu
 • dostępne 1 pokojowe lokale mieszkalne, o metrażu 38 m²
 • parking naziemny i podziemny oraz stojaki na rowery na terenie osiedla

 

Płatności:

 • partycypacja w wysokości do 30 % kosztów budowy
 • kaucja: 6-krotność miesięcznego czynszu
 • czynsz: 13,62 zł/m²
 • opłaty eksploatacyjne – czyli zaliczki na media (ciepła i zimna woda, centralne ogrzewanie, ścieki – zgodnie z cennikami dostawców oraz wywóz odpadów)

 

Szczegółowe informacje, wnioski do pobrania oraz regulamin programu „Mieszkanie dla Absolwenta” dostępne są na stronie internetowej www.ptbs.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta PTBS Sp. z o.o. – Poznań, ul. Konfederacka 4, tel.  61 8 508 335 lub 61 8 508 337.

 

UWAGA! Nabór ma charakter uzupełniający i dotyczy lokali zwalnianych w przyszłości przez dotychczasowych najemców.

19
lipiec 2022
Ogłoszenie – Biegły Rewident

RADA NADZORCZA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE

JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 1. Przedmiot ogłoszenia obejmuje badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-281 ul. Konfederacka 4, KRS nr 0000030524 (dalej „Spółka”) za lata 2022, 2023. Spółka dopuszcza możliwość przedłużenia umowy na kolejny dwuletni okres.
 2. Przyjmuje się następujące warunki wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki:
 • udokumentowana znajomość branży i problemów towarzystw budownictwa społecznego,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie podmiotu lub osób wykonujących badanie w działalności audytorskiej,
 • udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o sumie bilansowej powyżej 300.000.000,00 zł,
 • zamknięcie ostateczne badania sprawozdania finansowego do dnia 31.03.2023r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, i do 31.03.2024r. dla sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 • wykonanie w ramach umowy, weryfikacji poprawności kalkulacji wskaźników określonych w umowie kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, wyliczonych na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego,
 • wykonanie w ramach umowy, potwierdzenia raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, w których uznano za konieczne dokonanie sprostowania istotnych błędów,
 • wykonanie aktualizacji raportu audytora w odniesieniu do zweryfikowanych sprawozdań, z uwagi na ujawnienie zdarzeń istotnych po dacie sporządzenia sprawozdań i ich zweryfikowania przez audytora, a przed datą ostatecznego zatwierdzenia. Koszt aktualizacji przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • kompletność/zgodność przedłożonej oferty z treścią zaproszenia PTBS do składania ofert,
 • gotowość spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,
 • gotowość spotkań informacyjnych ze Wspólnikami zarówno na etapie badania wstępnego jak i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.

Kryteria:

 • koszt wykonania badania sprawozdania finansowego przy umowie zawartej na dwuletni okres,
 • koszt wykonania badania przy umowie zawartej na kolejny dwuletni okres.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w terminie do dnia 16.08.2022 r. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać na adres Spółki lub złożyć w sekretariacie, albo w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail: sekretariat@ptbs.pl.

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

03
czerwiec 2022
Zamknięcie biur 17 czerwca 2022 roku

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż 17 czerwca 2022 roku (piątek) wszystkie biura Spółki będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

1 2 3 20

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl