Aktualności


30
Grudzień 2019
Godziny pracy

Szanowni Państwo, we wtorek, 31 grudnia 2019 r biura Spółki czynne będą do godz. 13:00

20
Grudzień 2019
Wesołych Świąt!

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
z wyjątkową atmosferą
i odpoczynkiem od codzienności,
a w Nowym Roku 2020
samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym,
życzą

Zarząd i pracownicy
Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

16
Grudzień 2019
Godziny pracy

Szanowni Państwo, w środę 18 grudnia biura Spółki czynne będą do godziny 14.00, natomiast w Wigilię 24 grudnia biura Spółki nie pracują.

06
Listopad 2019
Zakończono prace w rejonie ul. Folwarcznej

Około 2 km ulic powstało w ciągu niespełna roku w rejonie Kobylegopola i os. Przemysława w ramach budowy ul. Folwarcznej i związanej z nią przebudowy okolicznego układu drogowego. Prace związane z tą inwestycją już się zakończyły i nowe ulice zostały oddane do użytku.

Zakończone roboty objęły nie tylko budowę ul. Folwarcznej, lecz również rozbudowę ul. Szwajcarskiej (przy zajezdni tramwajowej), a także ul. Stalowej, Kobylepole, Piwnej i Reknickiej. W efekcie inwestycji ulice o kiepskiej do tej pory nawierzchni – często gruntowej bądź ułożonej z betonowych płyt – zyskały oświetlenie, odwodnienie, jezdnię z nawierzchni bitumicznej, chodniki i drogi rowerowe. Istniejące skrzyżowanie ulic Piwnej, Stalowej i Kobylepole przebudowano w bezpieczne rondo. W ramach nowego układu drogowego wybudowano również drugie rondo, na połączeniu ulic Stalowej i Folwarcznej.

Wraz z zakończeniem inwestycji zmieniły się trasy przejazdu autobusów linii 155 i 166, które od 1 listopada kursują nowym odcinkiem ul. Folwarcznej.

Więcej informacji nt. przebudowy ul. Folwarcznej dostępne na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich.

21
Październik 2019
Najem z dojściem do własności: uroczyste wręczenie kluczy

W czwartek podczas symbolicznej uroczystości klucze do mieszkań otrzymali przyszli mieszkańcy najnowszej inwestycji PTBS. We wrześniu Spółka zakończyła budowę siedmiu budynków, w których zamieszkają uczestnicy programu „Najem z dojściem do własności”. 291 oddawanych właśnie mieszkań będzie mogło w przyszłości zostać wykupione przez ich najemców. Lokale są jedno-, dwu- i trzypokojowe, o metrażach od ok. 30 do ok. 70 metrów kwadratowych.

Najemcy otrzymali klucze do swoich nowych mieszkań z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Bartosza Gussa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza.

Bloki przy ul. Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej powstały w ramach planowanego przez PTBS osiedla, gdzie finalnie zamieszka nawet 1100 poznańskich rodzin. W marcu tego roku Spółka oddała do użytkowania inny budynek w tym rejonie. Przy ul. Moniki Cegłowskiej powstało 71 mieszkań w klasycznym systemie tbs oraz przedszkole i żłobek.

Na potrzeby osiedla powstały także nowe ulice: Moniki Cegłowskiej, Elżbiety Zawackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego.

Budowa została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, pożyczki udzielonej przez Miasto Poznań, środków własnych Spółki, a także partycypacji wniesionej przez przyszłych najemców. Inwestycja powstała w oparciu o realizowany w 2016 roku pilotaż, który cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że PTBS podjął decyzję o realizacji programu, tym razem w formie osiedla wielorodzinnego.

 

07
Październik 2019
Zwolnienie z części opłat za wywóz odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 r. wchodzą w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w przypadku, jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są rodziny wielodzietne ponad kwotę przekraczającą:

 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne – 70,00 zł;
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – 80,00 zł.

Do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu deklaracji.

W związku z powyższym  prosimy o niezwłoczne przekazywanie  do PTBS Sp. z o.o. numerów (dla każdego członka rodziny), Kart Dużej Rodziny.

05
Wrzesień 2019
Najem z dojściem do własności etap I: DNI OTWARTYCH DRZWI 10 – 11 WRZEŚNIA / AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo, poniżej przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące nadchodzących Dni Otwartych Drzwi.

 • W związku z demontażem ogrodzenia zbiórki poszczególnych grup odwiedzających odbywać się będą na wewnętrznym parkingu osiedla, gdzie czekać na Państwa będą pracownicy PTBS i przedstawiciele Generalnego Wykonawcy.
 • Ze względu na ilość osób, które zgłosiły udział w Dniach Otwartych Drzwi większe budynki (5MW 1, 5MW 2, 5MW 6 i 5MW 7) zostały podzielone na mniejsze grupy odwiedzających. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w poniższym harmonogramie.
 • W związku z powyższą zmianą wejście do danego budynku będzie możliwe również poza wyznaczonymi dla poszczególnych grup zbiórkami. Osoby, które przybędą na teren osiedla po godzinie wyznaczonej zbiórki, będą mogły wejść do mieszkania w czasie otwarcia danego budynku. W celu zapewnienia sobie możliwości wejścia do mieszkania prosimy o przybycie na miejsce odpowiednio wcześnie przed czasem zamknięcia danego budynku.
 •  Tabela zawierająca docelowe adresy mieszkań – prosimy o odszukanie adresu przydzielonego lokalu na podstawie otrzymanych wcześniej numerów inwestycyjnych.
 • Przypominamy, iż ze względów bezpieczeństwa wizyta na budowie dostępna jest tylko dla osób pełnoletnich, a liczba odwiedzających dany lokal nie może przekroczyć 3 osób.
10 WRZEŚNIA (wtorek)
Zbiórka Zamknięcie klatki / budynku Lokalizacja
8.00 9.30 budynek 5MW 1 / klatka A, B i C
9.30 11.00 zamknięcie budynku budynek 5MW 1 / klatka D i E
11.00 12.00 zamknięcie budynku budynek 5MW 3 i 4
12.00 13.30 budynek 5MW 2 / klatka A, B i C
13.30 15.00 zamknięcie budynku budynek 5MW 2 / klatka D i E
 

11 WRZEŚNIA (środa)
Zbiórka Zamknięcie klatki / budynku Lokalizacja
8.00 9.30 budynek  5MW 6 / klatka A, B i C
9.30 11.00 zamknięcie budynku budynek  5MW 6 / klatka D i E
11.00 12.30 budynek 5MW 7 / klatka A, B i C
12.30 14.00 zamknięcie budynku budynek 5MW 7 / klatka D i E
14.00 15.00 zamknięcie budynku budynek 5MW 5

 

 

29
Sierpień 2019
Godziny pracy 29 sierpnia

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym biura Spółki będą czynne do godziny 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

27
Sierpień 2019
Informacja dotycząca zmian zasad cedowania praw i obowiązków z umów partycypacji

W dniu 15 sierpnia 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dalej „ustawa o TBS”) w zakresie cedowania praw i obowiązków z umów partycypacji, w tym umów zawartych przed dniem 15 sierpnia 2019 r.

Oznacza to, że zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 ustawy o TBS osoba fizyczna, która zawarła z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody towarzystwa dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o TBS dotychczasowi partycypanci nie będą mogli dokonywać cesji praw i obowiązków z umów partycypacji bez zgody Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (dalej także „Spółka” lub „PTBS”), pomimo że zawarta przez tych partycypantów umowa partycypacji nie zawiera ograniczenia cesji.

PTBS wskazuje, iż partycypanci mogą występować do Spółki z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie cesji praw i obowiązków z umów partycypacji, przy czym zgoda taka będzie udzielana na zasadach wynikających z regulaminów wewnętrznych Spółki dotyczących właściwego ze względu na lokalizację lokalu zasobu mieszkaniowego uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników PTBS.

22
Sierpień 2019
Najem z dojściem do własności etap I: DNI OTWARTYCH DRZWI 10 – 11 WRZEŚNIA

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż w trakcie zaplanowanych na 10 i 11 września Dni Otwartych Drzwi udostępnione zostaną przydzielone Państwu mieszkania. Pozwoli to na obejrzenie lokalu jeszcze przed podpisaniem umowy najmu, zapoznanie się z układem znajdującego się w nim osprzętu oraz dokonanie pomiarów niezbędnych do zaplanowania umeblowania.

PROSIMY O PRZESŁANIE DO KOŃCA DNIA 26.08.19 r. (poniedziałek) NA ADRES BOK@PTBS.PL INFORMACJI ZWROTNEJ CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W DRZWIACH OTWARTYCH

Lista osób, które wyrażą chęć obejrzenia swojego przyszłego mieszkania zostanie przekazana Generalnemu Wykonawcy i tylko osoby widniejące na niej będą wpuszczone na teren budowy.

W związku z faktem, że w wyznaczonym terminie plac budowy będzie nadal w gestii Generalnego Wykonawcy, wejście do mieszkań będzie odbywać się w godzinach pracy budowy oraz ściśle według następującego harmonogramu:

10 WRZEŚNIA (wtorek)
 • 8.00 – 11.00 / budynek 5MW 1
 • 11.00 – 12.00 / budynek 5MW 3 i 4
 • 12.00 – 15.00 / budynek 5MW 2
11 WRZEŚNIA (środa)
 • 8.00 – 11.00 / budynek 5MW 6
 • 11.00 – 14.00 / budynek 5MW 7
 • 14.00 – 15.00 / budynek 5MW 5

 

Zbiórki poszczególnych grup przyszłych najemców odbywać się będą przed wejściem na budowę od ul. Żołnierzy Wyklętych, przy parkingu sklepu Biedronka lub przed wejściem do danej klatki (w przypadku wcześniejszego demontażu ogrodzenia budowy).

Bardziej szczegółową informację przekażemy zainteresowanym osobom w dniach poprzedzających Dni Otwartych Drzwi.

Ponadto informujemy, iż mając na uwadze względy bezpieczeństwa, na teren budowy będą mogły wejść jedynie osoby dorosłe, a liczba odwiedzających dany lokal nie może przekroczyć 3 osób. Na obejrzenie danego lokalu oraz dokonanie pomiarów przewidujemy ok. 15 minut dla każdego z mieszkań. Ewentualne uwagi dot. lokalu będzie można zgłaszać dopiero w momencie przekazywania kluczy, do protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu oraz czasu przewidzianego na oględziny w celu umożliwienia wejścia do lokali wszystkim obecnym danego dnia osobom.

1 2 3 12

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl