Aktualności


30
Grudzień 2020
Godziny otwarcia biur w dniu 31 grudnia 2020

Zarząd Spółki Poznańskie TBS sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia br. (czwartek) wszystkie biura Spółki czynne będą do godziny 13:00

Za utrudnienia przepraszamy.

23
Grudzień 2020
Propozycja PTBS sp. z o.o. skierowana do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19

W wyniku trwającego stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19 oraz w związku z ustanowieniem dodatkowych ograniczeń dla strefy czerwonej, mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą  przez najemców  lokali użytkowych w zasobach stanowiących własność Spółki, Zarząd spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konfederackiej 4 w Poznaniu kieruje do przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19 następującą propozycję:

 

Propozycja Spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. skierowana do  przedsiębiorców mających problemy finansowe w wyniku wprowadzonych obostrzeń związanych z COVID-19

Rozwiązanie proponowane przez Spółkę Poznańskie TBS Sp. z o.o. (dalej „PTBS”, „Spółka”) ma na celu czasowe ograniczenie zobowiązań czynszowych najemców PTBS i skierowane jest do firm, które w zawiązku z trwającym stanem epidemii oraz wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń dla strefy czerwonej, zostały objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zarząd Spółki w porozumieniu z Właścicielem tj. Miastem Poznań, dopuszcza możliwość obniżenia o 25% dotychczasowej stawki czynszu od dnia 17 października, czyli od daty wprowadzenia czerwonej strefy w Poznaniu, do końca 2020 roku.

Obniżka nie obejmuje opłat za świadczenia dodatkowe (media).

Poniżej podajemy rodzaje działalności objęte częściowym i czasowym umniejszeniem opłat czynszowych:

 1. Biura podróży
 2. Działalność związana z opieką nad dziećmi i edukacją dzieci i dorosłych.

Powyższe wsparcie udzielane będzie najemcom lokali użytkowych, którzy złożą do Spółki następujące dokumenty:

Wnioski o zmianę warunków płatności mogą składać najemcy lokali użytkowych, o ile:

 1. na dzień 30 września 2020 r. nie posiadali zaległości w płatnościach czynszu, przy czym nie będą brane pod uwagę zaległości w płatnościach za media wynikające ze złożonych reklamacji itp.
 2. złożą oświadczenie, że w relacji do miesięcy: wrzesień 2020/październik 2020 lub październik 2019/październik 2020 uzyskali o co najmniej 25% niższe przychody,
 3. złożą oświadczenie, że za rok 2019 i 2020 rozliczają podatek dochodowy na terenie Miasta Poznania.

Warunkiem zmiany zasad płatności czynszu najmu jest zawarcie Porozumienia do umowy najmu ustalającego nowe warunki płatności należności czynszowych. Porozumienie do umowy zostanie wysłane do najemcy drogą elektroniczną, a po podpisaniu przez najemcę odesłane do Spółki w ten sam sposób lub pocztą tradycyjną.

W załączeniu przekazujemy Państwu wniosek, z prośbą o jego uzupełnienie, wydrukowanie i przesłanie podpisanego skanu (zdjęcia) na adres mailowy: sekretariat@ptbs.pl.

Wniosek można też przesłać pocztą tradycyjną na adres Spółki: ul. Konfederacka 4, 61-281 Poznań. Należy jednak pamiętać, że przesłanie wniosku tą drogą znacznie wydłuży proces jego rozpatrywania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na konieczność zachowania płynności finansowej PTBS,  regulowania zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych wynikających z obowiązku spłaty kredytów, dostarczania wody, gazu, energii cieplnej i elektrycznej, przeglądów wymaganych prawem, podatków, ubezpieczeń i wielu innych, całkowite zwolnienie z czynszu nie jest możliwe.

POBIERZ WNIOSEK ORAZ OŚWIADCZENIE I POROZUMIENIE

18
Grudzień 2020
Życzenia Świąteczne

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia, wypełni ciepłem Wasze serca, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie radość i optymizm tak, aby w spokoju sprostać wszystkim przyszłorocznym wyzwaniom, serdecznie życzą Zarząd i pracownicy Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

29
Październik 2020
Wyniki III naboru do programu “Najem z dojściem do własności” – lista uczestników

W związku z zakończeniem prac Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej wnioski złożone w III naborze do programu “Najem z dojściem do własności” poniżej publikujemy listę zakwalifikowanych wnioskodawców. Indywidualne powiadomienia zostaną przekazane mailowo lub pocztą tradycyjną (w zależności od wskazanej we wniosku formy) .

 

LISTA UCZESTNIKÓW PROGRAMU Z III NABORU

20
Październik 2020
Obsługa Klientów w czasie zagrożenia epidemicznego

Biuro Obsługi Klienta Poznańskiego TBS działa według następujących zasad:

 • podstawową formą kontaktu pozostaje telefon oraz poczta elektroniczna,
BOK: tel. 61 850 83 35   email: bok@ptbs.pl
CZYNSZE: tel. 61 850 83 29 / 23  kom. 733 556 667 email: czynsze@ptbs.pl
WINDYKACJA: tel. 61 850 83 45 kom. 509 735 052 email: windykacja@ptbs.pl

 

 • wizyty osobiste są możliwe wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 61 850 83 35. Umawianie osobistych spotkań będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach. Sprawy niewymagające osobistego kontaktu zostaną obsłużone w formie zdalnej,
 • w przypadku zaplanowanych wizyt prosimy o punktualność, aby do minimum ograniczyć przebywanie w częściach wspólnych budynku,
 • w siedzibie Spółki obowiązuje nakaz noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczeń – zapewniamy środki do dezynfekcji oraz jednorazowe długopisy,
 • w pokoju przyjęć może znajdować się jedynie jedna obsługiwana osoba.

Wytyczne dotyczą również dyżurów pełnionych przez administratorów na osiedlach oraz pozostałych działów Spółki.

Powyższe zmiany są podyktowane troską i dbałością o zdrowie naszych klientów i pracowników. Prosimy o stosowanie się do wyżej wymienionych zasad.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Dzięki eBOK:
 • sprawdzisz stan salda
 • pobierzesz wystawioną fakturę
 • wykonasz przelew online
 • odszukasz dokumenty dotyczące najmowanego lokalu
 • wyślesz do nas wiadomość
 • masz dostęp do bieżących ważnych informacji

Wszystkie osoby, które do tej pory nie skorzystały z możliwości elektronicznego kontaktu i nie zalogowały się na platformie eBOK, bardzo serdecznie zapraszamy. Logowanie do systemu odbywa się w bardzo prosty sposób. W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod wskazanymi wyżej numerami telefonów. Przejdź do eBOK

19
Październik 2020
Osiedle Na Strzeszynie Inwestycją Roku 2019

Miło nam poinformować, że najnowsza inwestycja Poznańskiego TBS – osiedle Na Strzeszynie – zajęła 1 miejsce w konkursie Inwestycja Roku 2019 w kategorii inwestycje mieszkalne – budowa nowych obiektów. Konkurs organizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy i gratulujemy pozostałym laureatom.

Celem konkursu jest promowanie zastosowania nowoczesnych technologii, funkcjonalności, energooszczędności, udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, a także przywracanie walorów estetycznych obiektów.

01
Wrzesień 2020
ZM GOAP: zmiany zasad segregowania odpadów

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała je do wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowym prawie miejscowym i konieczność ich dostosowania do obowiązujących przepisów. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, które obowiązują od 1 września 2020 r.


CO SIĘ ZMIENIA?

 1. Obowiązek segregacji
 2. Sposób segregacji
 3. Opłaty w przypadku braku segregacji

OBOWIĄZEK SEGREGACJI

Od 1 września 2020 roku segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa


JAK SEGREGOWAĆ? PRZECZYTAJ:


ILE BĘDĄ WYNOSIĆ OPŁATY?

 • stawka dla nieruchomości wielorodzinnych od 1 września br. to nadal 14 zł za osobę,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – również bez zmian – 16 zł od mieszkańca,
 • jeżeli mieszkańcy nie dopełnią obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie podwyższona i stanowić będzie trzykrotność dotychczasowej opłaty odpowiednio 42 zł i 48 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość

SEGREGUJMY I ZAGĘSZCZAJMY ODPADY!

Segregacja prowadzona przez wszystkich mieszkańców gwarantuje niższą opłatę za odbiór odpadów komunalnych, leży to w interesie wszystkich Państwa. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem:

 • zgniatajmy butelki i kartony przed ich wyrzuceniem
 • nie stawiajmy śmieci obok pojemników
 • nie bądźmy obojętni, zwróćmy uwagę sąsiadowi
 • zadbajmy wspólnie o jakość naszego życia, estetykę otoczenia i wygląd naszych osiedli

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? WEJDŹ NA: www.goap.org.pl 

21
Sierpień 2020
Weź udział w ankiecie i pomóż nam dostosować ofertę do swoich potrzeb!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie, której zadaniem jest zbadanie preferencji mieszkaniowych osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w programie „Najem z dojściem do własności” realizowanym w formie zabudowy jednorodzinnej. Państwa odpowiedzi pozwolą nam na dopasowanie planowanej oferty Poznańskiego TBS do oczekiwań przyszłych klientów.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Uprzejmie dziękujemy za poświęcony czas.

WYPEŁNIAM ANKIETĘ

20
Sierpień 2020
Otwarcie placów zabaw

Szanowni Państwo, osiedlowe place zabaw zostały ponownie otwarte. Jednakże korzystanie z nich podlega pewnym ograniczeniom. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa z użytkowania zostały wyłączone piaskownice, a ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń korzystanie z placu zabaw możliwe będzie tylko w ściśle określonych godzinach. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z placów zabaw znajdują się na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie placów zabaw.

Przypominamy również Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 

10
Sierpień 2020
Oferta pracy: pracownik ds. archiwizacji i obsługi klienta

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Zatrudni na zastępstwo na stanowisku:

PRACOWNIK DS. ARCHIWIZACJI I OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Poznań

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w tym biegła znajomość Excela),
 • dokładność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, sumienność.

Osoby zainteresowane ofertą pracy w PTBS prosimy o wysłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 30 sierpnia 2020 roku na adres:

 

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o

Konfederacka 4, 60-281 Poznań

lub

sekretariat@ptbs.pl

 

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

1 2 3 15

INFORMACJA

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), z uwagi na powyższe spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej PTBS) przygotowywała się do zmiany przepisów i wymogów prawnych już od wielu miesięcy.

PTBS zaktualizował dokumentacje, regulaminy, wzory formularzy oraz umów. Wprowadzanie zmian koordynowała firma Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. (TECHNOPARK POMERANIA), realizująca projekty z zakresu ochrony danych osobowych m.in. dla innych poznańskich spółek miejskich.

Wykonując jeden z wielu obowiązków wynikających z RODO, na podstawie art. 13  ww. Rozporządzenia,  PTBS informuje Panią/Pana*:

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

 

2. DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ DANE

Państwa dane osobowe uzyskane w toku postępowania kwalifikacyjnego lub przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

 1. prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w tym w celu weryfikowania spełniania przez osoby przystępujące do naboru kryteriów przewidzianych przepisami prawa i właściwymi regulaminami wewnętrznymi PTBS, warunkujące zwarcie umowy,
 2. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),
 3. wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
   • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
   • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),
 4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty  – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),
 5. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

 

3. CZY MOŻEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z PAŃSTWEM BEZ PRZETWARZANIA DANYCH

Nie mamy takiej możliwości. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku – jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie maj wpływu na zawarcie umowy –  jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy.

 

4. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE

Tak. Nie wszystkie czynności możemy wykonać sami, część usług musimy zlecać.

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:
  • podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,
  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

 

5. DANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pastwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

 

6. CZY PLANUJEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE POZA  EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

7. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU UPRAWNIENIA

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych;
 2. usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
 5. przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie PTBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez PTBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

9. ZGODA

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

10. SKARGA

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

11. KONTAKT  Z NAMI

Nasze dane kontaktowe: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą przy ul. Konfederacka 4, 60-281 Poznań. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: iod@ptbs.pl