styczeń

2024

18

WAKACJE KREDYTOWE dla TBS na 2024 r.

Dobre informacje na początek roku!

Rząd planuje wprowadzić Wakacje kredytowe dla TBS na 2024 r.

 Pierwotnie ustawa nie obejmowała TBSów. Jednak nasze wielokrotne interwencje w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Rozwoju i Technologii, finalnie spowodowały objęcie TBSów wakacjami kredytowymi w 2024 r.

Nasze prognozy w kalkulacji czynszu na 2024 r. były zatem słuszne. Utrzymanie niezmienionych stawek czynszu daje oddech nam wszystkim.

Spółka podjęła decyzję o czasowym pokryciu zwiększonych kosztów obsługi zasobów mieszkaniowych z własnych środków, a dzięki wakacjom kredytowym w 2024 r., nie będzie trzeba rozliczać ich w czynszu w kolejnych latach.

Poniżej zamieszczamy projekt ustawy :

wakacje kredytowe